Lunds Tekniska Högskola                                                                                      2005-02-09

Kravhantering ETS170

 

Grupp K                                                                                              Josef Granqvist (d00jgr)

                                                                                                      Majk Kruszewski (e04mkr)

                                                                                                              Erik Wiktorin (d00ew)

 

K3 – Kvalitetskrav på biblioteket nya datorsystem

Syfte

Testa att skilja på performance, capacity och accuracy requirements. Testa att veta när och varför man har fördel av att använda open metric och open target.

Case

Biblioteket Smörblommans ledning har anlitat Kalle Konsult för att datorisera utlåningsprocessen som hittills gjorts via ett manuellt, kortbaserat system.

 

De anställda på biblioteket har många önskemål på det nya datorsystemet.

 

 1. På biblioteket finns det många gamla PC (500 MHz, 64 MB) som man vill använda till att komma åt det nya systemet ifrån.
 2. Balthazar vill inte vänta mer än 2 sekunder på att hitta ett exemplar av en bok, om det tar längre tid blir han okoncentrerad.
 3. De anställda vill kunna se hela boktiteln på skärmen, utan att scrolla.
 4. Małgorzłata tycker det är viktigt att samtidigt kunna köra andra program på datorn utan att grafiken hackar och blir jobbig att använda.
 5. Ann-Britt vill på ett smidigt sätt kunna låna ut många böcker på en gång, och refererar till en lärare som ofta kommer och lånar stora antal exemplar av samma bok till sin klass.
 6. Det är inte populärt att spara uppgifter om återlämnade lån mer än ett år, och samtidigt kan det vara bra att ha kvar dessa uppgifter åtminstone ett par månader.

 

Kalle konsult omtolkar dessa önskemål till följande kvalitetskrav:

 

 1. Systemet ska kunna användas från en PC med processorhastighet 500 MHz och RAM-storlek 64 MB. (Från önskemål 1.)
 2. Sökning efter en upplagas alla exemplar och dess status ska ta maximalt 2 sekunder. (Från önskemål 2.)
 3. Fältet som visar boktiteln i användargränssnittet ska rymma 30 tecken. (Från önskemål 3.)
 4. Vid normal belastning ska systemet använda maximalt 50 % av CPU-tiden, för att lämna utrymme åt andra processer. (Från önskemål 4.)
 5. Systemet ska kunna låta minst fem användare arbeta i systemet simultant. (Eget antagande av Kalle Konsult.)
 6. Systemet ska stödja att en person lånar upp till 50 böcker på en gång. (Från önskemål 5.)
 7. Information om ett registrerat lån ska sparas i ett år efter återlämnandet, och därefter raderas. (Från önskemål 6.)

 

Frågor

a)      Vad är skillnaden mellan kvalitetskraven som Lauesen kallar capacity requirements, accuracy requirements och performance requirements? (2 p.)

 

b)      Ordna bibliotekets kvalitetskrav efter capacity, accuracy respektive performance requirements! Motivera! (3 p.)

 

c)      Vad menas med de begrepp som Lauesen kallar open target och open metric? (2 p.)

 

d)      Vilka av kraven passar bättre att uttryckas i open metric och/eller open target? Ge två exempel! Motivera! (3 p.)

 

Bedömningsmall

Teorifrågorna a och c ger vardera 2 poäng. Tillämpningsproblemen b och d ger vardera 3 poäng.

 

a)      Studenten visar på vilka olika sätt dessa kravkategorier behandlar kvaliteten på systemet. Exempel på svar:

 

·        Capacity requirements handlar om datorresurser som produkten använder under en viss tid eller vid en viss funktion.

·        Accuracy requirements behandlar formen och formatet på exempelvis lagrad information.

·        Performance requirements specificerar hur snabbt systemet ska vara, exempelvis responstid för en given funktion.

 

b)      Det viktigaste här är att studenten kan motivera varför kraven hör till en viss kategori, och att motiveringen är rimligt enligt Lauesen (jämför gärna med svaret på a). Exempel på svar:

 

·        Capacity requirements: B, D.

·        Accuracy requirements: A, E, F.

·        Performance requirements: C, G.

 

c)      Studenten förklarar vad begreppen innebär. Exempel på svar:

 

Bra att använda för att inte orealistiska krav ska uppstå, som kan ge orimliga och oförutsedda konsekvenser. Open target och open metric kan skapa en diskussion mellan leverantör och kund som förhoppningsvis skapar större förståelse för vad kunden vill ha, och vad det är värt.

 

·        Open target lämnar en siffra osagd, för leverantören att fylla i

·        Open metrics lämnar mätningskriteriet ospecificerat.

 

d)      Med motivering från uppgift c kan flera av kraven uttryckas bättre med open metric eller open target. Vilka som behandlas är av mindre betydelse, det viktigaste är att studenten visar att han eller hon kan behärska metoden och motiverar sitt svar. Studenten skulle kunna ge exemplifiera varför ett krav riskerar att ge orimliga konsekvenser, och uttrycks bättre i open target eller open metric. Exempel på omformulerade krav:

 

B.   Sökning efter en upplagas alla exemplar och dess status ska ta maximalt ___ sekunder. Kunden förväntar sig maximalt 2 sekunder.

 

D.  Vid normal belastning ska systemet lämna utrymme åt andra processer utan att användaren ska uppleva det som jobbigt att använda.

           

Studenten bör motivera sina svar och omformuleringar av kraven med hänsyn till de ursprungliga önskemålen från de anställda.