Grupp J

Markus Nilsson, d01mni

Jonas Klintberg, d01jkl

Stefan Ekenberg, d01se

Tentamensfråga

Lauesen nämner i boken fem olika användbarhetsfaktorer nämligen:

Ease of learning, Task efficiency, Ease of remembering, Subjective satisfaction och Understandability.

a)      Förklara vad de olika faktorerna innebär. (5p)

 

Karlsson beskriver istället användbarhetsmålen Relevans, Effektivitet, Tillgänglighet, Lärbarhet och Attityd.

b)      För var och en av Karlssons användbarhetsmål förklara hur de relaterar till Lausens faktorer (glöm ej motivation). Om du inte anser att det finns någon relation så förklara istället vad användbarhetsmålet innebär. (5p)

 

Lösningsmall

a)                  

Ease of learning

Exempel på lösning:

Ease of learning är ett mått på hur lätt olika användargrupper har för att lära sig systemet.

Svaret ska visa att studenten har förstått att faktorn syftar på hur lätt systemet är att lära sig för olika användargrupper. (1p)

Task efficiency

Exempel på lösning:

Task efficiency är ett mått på hur effektivt systemet är för den vana användaren.

Svaret ska visa att studenten har förstått att denna faktor syftar på effektivitet för vana användare. (1p)

Ease of remembering

Exempel på lösning:

Ease of remembering är ett mått på hur lätt det är för lågfrekventa användare att komma ihåg hur systemet ska användas.

Svaret ska visa att studenten har förstått att denna faktor syftar på hur lätt det är för sporadiska användare att minnas hur systemet skall användas. (1p)

Subjective satisfaction

Exempel på lösning:

Subjective satisfaction är ett mått på hur subjektivt tillfredställd användaren är med systemet.

Svaret ska visa att studenten har förstått att denna faktor syftar på användarens inställning till systemet. (1p)

Understandability

Exempel på lösning:

Understandability är ett mått på hur lätt det är att förstå hur systemet fungerar ”under skalet”, dvs. hur systemet verkligen fungerar.

Svaret ska visa att studenten har förstått att denna faktor syftar på hur lätt det är för användaren att förstå vad systemet gör. (1p)

b)

Relevans

Exempel på lösning:

Relevans beskriver hur väl systemet stöder användaren i dess uppgifter, vilket inte direkt mappar mot någon av Lauesen’s användbarhetsfaktorer. En tänkt mappning skulle kunna vara mot Task efficiency, men då denna fokuserar på hur effektivt systemet är för den frekventa användaren istället för på relevanta funktioner är detta ingen bra mappning.

Studenten ska ha förstått att det inte direkt går att mappa mot något av Lauesen’s användbarhetfaktorer, då fokus här ligger på hur väl funktioner som finns i systemet stödjer användarens behov vilket inte finns i någon av Lauesen’s faktorer. (1p)

Effektivitet

Exempel på lösning:

Effektivitet beskriver hur effektivt användarna kan utföra sina arbetsuppgifter vilket direkt kan mappas mot Lauesen’s Task efficiency, vilket beskrevs i uppgift a).

Studenten ska förklara dels vad Karlssons användbarhetsmål effektivitet innebär samt dito för Lauesen’s Task efficiency (om denna förklaring gjorts i uppgift a) behövs den ej repeteras). Vidare ska studenten klara av att göra kopplingen dem emellan. (1p)

Tillgänglighet

Exempel på lösning:

Detta användbarhetsmål behandlar hur lätt det är för användaren att komma åt nödvändig information. Den innehåller ofta krav på faktorer såsom ergonomi och layout.

Studenten ska ha förstått att det inte direkt går att mappa mot något av Lauesen’s användbarhetfaktorer, då dessa aspekter inte finns bland någon av Lauesen’s faktorer. (1p)

Lärbarhet

Exempel på lösning:

Lärbarhet beskriver hur enkelt det är för användaren att komma igång med systemet, vilket kan mappas mot Lauesen’s Ease of learning vilket beskriver hur lätt det är att lära sig systemet, se a).

Studenten ska förklara dels vad Karlssons användbarhetsmål Lärbarhet innebär samt dito för Lauesen’s Ease of learning (om denna förklaring gjorts i uppgift a) behövs den ej repeteras). Vidare ska studenten klara av att göra kopplingen dem emellan. (1p)

Attityd

Exempel på lösning:

Detta användbarhetsmål beskriver användarens subjektiva inställning till systemet, vilket kan mappas mot Lauesen’s Subjective satisfaction vilket beskriver hur nöjd användaren är med systemet, se a).

Studenten ska förklara dels vad Karlssons användbarhetsmål Attityd innebär samt dito för Lauesen’s Subjective satisfaction (om denna förklaring gjorts i uppgift a) behövs den ej repeteras). Vidare ska studenten klara av att göra kopplingen dem emellan. (1p)

Referenser

Lauesen 6.6.5 s. 256

Karlsson Ka1 s.40-41