Bakgrund

 

Ditt hotell skall köpa in ett nytt hotellsystem för bokning etc. Ni har skickat ut ett RFP (Request For Proposal) och fått svar från två olika leverantörer. Ditt jobb är att jämföra de olika leverantörernas förslag och dra nödvändiga slutsatser för att välja en.

 

Leverantör A:

Denna leverantör har gott rykte och omsätter stora mängder pengar varje år inom IT-branchen och håller nu på att slå sig in på hotellsystemmarknaden. Deras förslag täcker alla våra krav förutom elektroniska nycklar till hotelldörrar. Vad vi däremot var mycket nöjda med var deras effektiva sökmotor för att finna lediga rum som passar en viss beskrivning. Systemet komplexitet är större än vårt nuvarande och leverantören räknar med att en två dagars utbildning av personalen kommer krävas.

 

Leverantör B

Vår före detta IT-ansvarige på hotellet startade för två år sedan ett eget företag. Hans företag har idag fyra anställda och deras tidigare uppdrag har i huvudsak varit system för diverse lokala företag likt campingen och bowlinghallen. Deras system är heltäckande men man märker tydligt att lösningarna på våra krav ofta är i enklaste laget. Leverantören räknar med att ingen ytterligare utbildning av personal kommer krävas.

 

Uppgift:

 

Fyll i tabellen nedan och motivera varje poängsättning. Egna antaganden får göras om de motiveras korrekt.

När tabellen fyllts i skall ni resonera fram vilken leverantör ni hade valt och varför.

(10p)

 

 

 

Proposals

 

0 (bad) - 5 (excellent)

A

B

 

 

 

Normal requirements

 

 

Weakest requirements

 

 

Total product points

 

 

 

 

 

Understand our problem

 

 

Track  record

 

 

Solidity

 

 

Total points

 

 

 

 

 

Base price

40

30

 

 

 

Business Value

100

90

Supplier's price

40

30

Internal investment costs

 

 

Net value

 

 

 

Svar:

 

 

Proposals

 

0 (bad) - 5 (excellent)

A

B

 

 

 

Normal requirements

4

3

Weakest requirements

2

3

Total product points

6

6

 

 

 

Understand our problem

1

5

Track  record

4

2

Solidity

5

1

Total points

10

8

 

 

 

Base price

40

30

 

 

 

Business Value

100

90

Supplier's price

40

30

Internal investment costs

40

30

Net value

20

30

 

Normal requirements

A hade lite mer avancerade och i vissa fall effektivare lösningar jämfört med B: s standardlösningar, därför får A lite högre betyg. Betyget 5 kan dock ej ges pga att A inte hade stöd för alla krav.

 

Weakest requirements

A hade en svag länk vad det gäller elektroniska nycklar. B hade stöd för alla våra krav och får därmed samma som ”Normal requirements”.

 

Understand our problem

B har stor domänkunskap efter att själv arbetat på hotellet. A däremot är ny på marknaden.

 

Track  record

A har gott rykte och är en välkänd leverantör, dock kan betyget 5 inte ges då de är nya inom hotellsystembranchen. B har inte gjort så många projekt ännu och man kan därmed inte säga så mycket om hans ”track record”.

 

Solidity

A är en stor och välkänd leverantör med god ekonomi och får därför 5. B är en liten lokal leverantör som kanske inte skulle klara av en ekonomisk motgång och får därför bara 1.

 

Internal investment costs

Då utbildning krävs för leverantör A:s förslag sätts denna till 40. Leverantör B lovar att systemet skall kunna användas utan utbildning och därmed får den en lägre intern kostnad för utbildningen. Dock är det ett större ekonomiskt risktagande att välja B då han inte är lika välkänd och det inte är lika lätt att verifiera hans ”track record”.

 

Slutsats:

Trots det högre priset på A och att de saknar domänkunskap är det nog ett säkrare val att välja A. Detta mycket på grund av osäkerheten kring B:strack record” samt ekonomiska stabilitet.

 

Bedömningsmall:

 

Normal requirements

Viktigt här är att man tänker på att A har mer avancerade lösningar, att A saknar stöd för en funktion skall inte spela så stor roll förutom att betyget 5 nog inte skall sättas. Att B har stöd för alla krav men inte på en avancerad nivå skall uppmärksammas. 1.5p.

 

Weakest requirements

Man skall uppmärksamma att A ej har stöd för ett krav och skall därmed ha ett lägre betyg medans B rimligtvis borde få samma som i normal requirements då de har stöd för alla krav. 1.5p.

 

Understand our problem

A saknar helt domänkunskap och skall därmed få ett lågt betyg om inte antagande om att de ha uppgett i kravspecifikation att så inte är fallet. B har uppenbarligen hög domänkunskap och bör därmed få ett högt betyg. 1.5p.

 

Track record

A är lätta att verifiera vilket uppges tydligt i uppgiften och bör därmed få ett högt betyg. B är en ny aktör men det sägs inget speciellt om det i uppgiften. Rimliga antaganden och motivering till varför, som exempelvis att man kontaktat tidigare uppdragsgivare och fått positiv feedback, kan rendera ett högre betyg. 1.5p.

 

Solidity

A bör här få ett högt betyg då de är stora och är ett stabilt företag. B är ett litet företag och som sådant kan de inte mäta sig ekonomiskt med A och bör därmed få ett lägre betyg. 1.5p.

 

Internal investment costs

Då det krävs utbildning för att använda A:s system men inte B:s har B en fördel här. Dock är det en större risk med B och det bör jämna ut betyget lite. 1.5p.

 

 

I ovanstående uppgifter ges 0.5p då korrekta men bristfälliga motiveringar ges.

 

Slutsats

En logisk och sammanhängade motivering till varför det ena är bättre än det andra krävs för 1 poäng.