Uppgiften behandlar Elicitation.

 

a)      Testavdelningen på ditt företag vill automatisera testningen av en av sina produkter. Din uppgift är att ta fram kraven för ett testverktyg för detta ändamål. Beställare av verktyget är chefen för testavdelningen. Nuvarande testing utförs av testingenjörer som följer befintliga testspecifikationer. Det görs även en hel del odokumenterade tester, som bara den enskilde testaren känner till, s.k. happy testing. Ange och förklara minst 3 tekniker för att samla in (elicitera) kraven för testverktyget. (6p)

b)      Kravinsamling kan vara svårare än man först tror. Ge exempel på svårigheter som kan hindra dig ifrån att elicitera den perfekta kravmängden. (4p)

 

Bedömningsmall:

           

a)      [Lau] Sidan 339-348. Uppgiften ger 1 p för varje passande elicitationsteknik som nämns, ytterligare 1 p för en korrekt beskrivning av tekniken. De flesta tekniker som tas upp i boken på de angivna sidorna passar utom ”Pilot Experiments” som alltså inte bör ge några poäng. Det kan finnas metoder som inte nämns i boken som kan ge poäng.

b)      [Lau] Sidan 334-335. Om man väljer att anknyta till exemplet i uppgift a) så passar alla Elicitation hinder beskrivna i Kapitel 8.1.1 utmärkt och ger 1 poäng vardera, dock max 4 poäng. Svar med koppling till andra situationer godkänns också på liknande sätt.