Tentamentsproblem 3 – Användbarhet och dess tester

 

1. Varför är användartester att föredra när man gör ett utvärderingsproblem. Nämn minst två fördelar och en nackdel. (1.5p)

 

 

2.  Vilka roller behövs under ett test med testperson och vad är deras uppgift under testerna. (3p)

 

 

3.  Hur ska ett test gå till och vad får man inte säga till testpersonen under testen? (1.5p)

 

 

4.  Vad är heuristic evaluation, nämn två fördelar och en nackdel med denna (2p)

 

 

5.  Vad definierar att en produkt är användarvänlig? Ge fyra exempel. (2p)
Rättningsmall

 

1.  Fördelar:

·        Det behöver inte ha en klar produkt eller ens en prototyp utan det går bra med en enkel pappersmodell.

·        Man kan göra testerna på nästan vilket utrymme som helst då testmaterialet är enkel att transportera.

·        Eftersom den är enkel att göra kan man göra denna test flera gånger under projektets gång.

 

      Nackdelar:

·        Det behövs försökspersoner som matchar målgruppen och ganska många för att resultatet ska bli trovärdig.

·        De två personer som behövs under testet måste vara väl förbereda.

·        För att kunna gå igenom resultaten ordentligt behöver man på något sätt filma eller spela in tespersonen.

 

 

2.  Roller: Testperson, testledare och protokollförare.

 

Testperson: En person som uppfyller kraven för målgruppen för produkten. Får inte ha förkunskaper eller ha gjort testet tidigare.

                     

Testledare: Informera testpersonen under testet gång som om det skulle ha varit denna situation i verkliga livet.

 

Protokollförare: Får endast anteckna helst utan att synnas från testpersonen.

 

 

3.  Hur ska ett test gå till:

 

Vad får man inte säga till testpersonen:

 

 


4.  Heuristic evaluation innebär att man får hjälp av en expert inom området.

     

      Fördelar:

 

Nackdelar:

 

 

5.  En produkt är användarvänlig om den:

 


Bedömningsmall

 

1.  0.5 poäng för varje rätt fördel och nackdel dock max 1 poäng på fördel och 0.5 på nackdel.

 

2.  0.5 för varje rätt roll dock max 1.5 poäng på detta och 0.5 poäng för varje rätt definition av roll. Totalt max 3 poäng.

 

  1. 0.5 poäng för varje rätt svar dock max 1 poäng på varje område. Totalt max 1.5 poäng.

 

4.  0.5 poäng för beskrivning. 0.5 poäng för varje rätt fördel och nackdel dock max 1 poäng på fördel och 0.5 på nackdel. Totalt max 2 poäng.

 

5.  0.5 poäng för varje rätt dock max 2 poäng.