Uppgift 3 Obs, bygger på scenariot från tidigare uppgifter om än ganska fristående.

 

Preben har varit och druckit kaffegök hos grannen och då pratade de om grannens system. Det kom då fram att ofta när grannen matar in kons namn (30 bokstäver) så råkar han skriva in det i namnfältet för kons pappa istället, vilket sällan ger önskat resultat. När han sedan har matat in alla uppgifterna om mjölkningen, och ska ladda upp dem till LRF, vill grannen utnyttja tiden till att göra andra uppgifter när han ändå sitter där. Han vill då veta lite data om en annan ko, och det händer då titt som tätt, att han trycker på fel tangent, och uppkopplingen till LRF kopplar då ner. Preben funderar även på vilken typ av dator han skall införskaffa, och grannen säger att hans PII på 450 MHz och 128 Mb minne ibland har lite svårt att hänga med, och eftersom Preben köpte sin dator samtidigt när LRF hade ett erbjudande så är han också orolig över om datorn kommer räcka till.

 

a) Definiera 3 kvalitetskrav utifrån scenariet och kategorisera dem under följande rubriker: (3p)

 

Kapacitets- och noggranhetskrav (Capacity and accuracy requirements)

Prestanda (Performance)

Användbarhet (Usability)

 

 

En viktig sak att ta hänsyn till när Prebens system ska köpas in är användbarheten, speciellt som Preben inte direkt är så hemma vad gäller datorer. Datorn där hemma är det mest barnen som använder till spel och internet. Preben själv använder den mest till att kolla sin mail på.

 

b) Lausen tar upp fem stycken användbarhetsfaktorer: Ease of Learning, Task Efficiency, Ease of remembering, Subjective satisfaction och Understandibility. Beskriv vad som menas med de olika faktorerna och varför de är viktiga att ta hänsyn till (5p)

 

c) Vilka två faktorer anser du vara viktigast att prioritera i Prebens fall och varför? (2p)

 

 

 

 

Svar:

 

a)

Kapacitets- och noggranhetskrav (Capacity and accuracy requirements)

R: Systemet ska kunna köras på en dator med 450 MHz-processor och 128Mb RAM.

 

Prestanda (Performance)

R: Systemet ska kunna utföra flera uppgifter parallellt (ladda upp data och söka efter ko)

 

Användbarhet (Usability)

                      R: Det ska vara lätt att identifiera rätt fält vid inmatning

 

b) 1 poäng för beskrivning av vardera uttryck.

Ease of learning: Hur lätt det är för olika användargrupper att lära sig systemet. Viktigt att ta hänsyn till eftersom det kostar både tid och pengar för företaget att utbilda personal

 

Task efficiency: Hur effektivt systemet är att använda för vana användare som kan systemet. Viktigt att programmet är effektivt för att minska tiden det tar för användaren att utföra sina uppgifter. Ett ineffektivt system gör också en person irriterad och mindre benägen att använda systemet.

 

Ease of remembering: Hur lätt det är att komma ihåg systemets funktioner för en användare som använder det mindre frekvent. Viktigt att ta hänsyn till då en användare som bara använder systemet ibland inte ska behöva lära om för varje gång den ska använda systemet.

 

Subjective satisfaction: Hur nöjd användaren är med systemet. Tillfredställelse hos användaren är viktigt då en person som trivs med ett system vill gärna använda det igen.

 

Understandability: Hur lätt det är att förstå vad systemet gör. Detta är viktigt för att kunna klara av situationer som ligger utanför de vanliga rutinerna, tex felmeddelanden eller när systemet fallerar.

 

 

c)

1. Ease of learning

2. Subjective satisfaction

 

Ease of learning för att som mjölkbonde har Preben inte tid att åka på kurs för att lära sig systemet och han har inte heller närhet till andra som kan hjälpa honom att komma igång. Han måste klara sig på en kortare introduktion och manualer.

 

Subjective satisfaction för att det är viktigt att Preben känenr sig nöjd med systemet för att han verkligen ska se till att använda det och ha nytta av det.

 

 

Här kan man också skriva Task efficiency då det är viktigt för en stressad bonde att det går snabbt och effektivt att föra in sakerna i systemet. Men vi valde att prioritera subjective satisfaction. Det viktigaste för poäng är att man har skrivit en relevant motivering till varför det är viktigt.