Syfte:

Syftet med uppgiften är att se om studenten har fått förståelse om hur prototyper kan användas för att få in användbarhet i kravprocessen.

 

Tentamensfråga:

För att få ett användarvänligt system är det nyttigt att använda sig av prototyper. Förklara hur prototypmodellen går till och vad som är fördelarna jämfört med en heuristisk utvärdering (10p)

 

Svar:

Prototypmodellen går ut på att man skall testa sitt system. Det utförs med en eller flera användare som inte är involverade i projektet. De får en prototyp av det kommande systemet som de skall utföra vissa uppgifter på. En prototyp kan vara en enkel version av programmet eller ett pappersexempel.

 

En annan person förklarar kort hur systemet fungerar och användaren får sedan testa systemet. En tredje person kan sitta bredvid och anteckna vad användaren gör eller så ber man användaren att tala om vad han/hon gör.

 

Det är viktigt att prototyper utförs tidigt i kravprocessen så att man kan komma fram till viktiga funktionella krav och göra gränssnitten användarvänliga. Efterhand kan man gör om testet med fler användare för att kontinuerligt få feedback om sitt system.

 

En heuristisk utvärdering utförs av en expert på området. Denne kan komma med förslag om vilka problem som kan uppstå med ett tänkt system genom kodgranskning. Fördelarna med prototypmodellen är att man täcker in de flesta av de krav som kan uppstå för kommande användare. Den heuristiska utvärderingen kan hitta problem som en vanlig användare aldrig kommer att stöta på.

 

Bedömningsmall:

2p om studenten berättar vem som utför testet och vad en prototyp består av (första stycket)

2p om studenten berättar hur prototypmodellen utförs praktiskt (andra stycket)

2p om studenten berättar när testen skall utföras och varför (tredje stycket)

4p om studenten berättar kort om skillnaderna mellan de båda stilarna samt vad som är fördelarna med prototyper (fjärde stycket)