1)      Förklara kort vad som menas med data-, funktions- och kvalitetskrav. Ge också exempel på sådana krav för en bankomat (ett exempel/kravtyp). (3p+3p)

2)      Förklara kort uttrycken verifiera och validera. (2p)

3)      Varför är elicitering av krav så svårt, nämn 2 anledningar. (2p)

 

Exempellösningar och bedömning:

 

1)      Datakrav: Vilka data som systemet skall ha som input/output och vilka data systemet skall lagra.

Exempel: Systemet skall ta användarens kortkod som input.

 

Funktionskrav: Vilken funktionalitet systemet skall ha.

Exempel: Bankomaten skall kunna lämna ut sedlar.

 

Kvalitetskrav: Hur väl systemet utför dess funktioner.

Exempel: Bankomaten skall lämna ut sedlar inom 20s efter att användaren godkänt uttaget.

 

Bedömning: 1p per beskrivning och 1p per krav, max 6p.

 

Se sid 12 i kursbok

           

2)      Verifiera: Kundens kontroll att kravet motsvarar deras behov.

Validera: Kontroll att produkten uppfyller alla krav.

 

Bedömning: 1p per beskrivning, max 2p

 

Se sid 3 i kursbok

 

3)       

·        Intressenterna (stakeholders) kan ha motsägelsefulla krav.

·        Intressenterna (stakeholders) kan ha svårt att uttrycka deras behov, eller så kan de kräva en lösning som inte motsvarar deras riktiga mål.

·        Ibland så finns det inga användare på grund av att produkten är ny.

 

Bedömning: 1p per anledning, max 2p

 

Se sid 4 i kursbok