Lunds Tekniska Högskola                                                                                      2005-02-01

Kravhantering ETS170

 

Grupp K                                                                                              Josef Granqvist (d00jgr)

                                                                                                      Majk Kruszewski (e04mkr)

                                                                                                              Erik Wiktorin (d00ew)

 

K2 – Kravhantering med bibliotekarierna

Syfte

Problemets syfte är att låta studenten utvärdera och på ett kreativt sätt använda de båda datakravstilarna data model och virtual window.

Case

Biblioteket Smörblomman i Jordbro har länge använt ett ålderdomligt, kortbaserat system men ska nu datorisera hela utlånings- och återlämningsprocessen, i försök att minska administrationstiden.

Den inhyrda konsulten Sofie Jensson ger ett kravutkast i form av en datamodell:

 

Bibliotekarierna som ska använda systemet tar del av diagrammet så gott de kan och ger följande feedback:

Hej Sofie,

Vi har tittat på dina diagram och håller med om att böcker, lån, exemplar och bibliotekarier ska vara med i systemet. Men kan du inte visa oss hur det ser ut på skärmen?

Vi vill se följande data:

-         Relevant information om låntagarna, såsom namn, adress och medlemsnummer.

-         Vilka böcker som är utlånade, till vem, datum för utlån och inlämning samt bibliotekarien som skött lånet.

-         Vi har olika låntyper och vill kunna se hur många dagar varje bok får lånas. Ex. 14 dagar för kortlån och 30 dagar för långlån.

-         Ha möjlighet att hitta en boks ISBN-nummer, författare, förlag, låntyp, m.m.

-         Då vi har flera exemplar av nästan alla titlar har vi gett varje bok ett unikt nummer och vill vi se alla böckers nummer, titel och status (inne, utlånad eller på reparation).

Med vänliga hälsningar,

Małgozłata, Balthazar och Rut-Britt

Fråga

a.       Vad är fördelarna och nackdelarna med att beskriva datakrav i datakravstilen data model? (2 p.)

b.      Vad är fördelarna och nackdelarna med att beskriva datakrav i datakravstilen virtual window? (2 p.)

c.       Använd konsultens datamodell och bibliotekariernas feedback till att skapa ett förslag i virtual window-stilen. (6 p.)

Bedömningsmall

a.      Vad är fördelarna och nackdelarna med att beskriva datakrav i datakravstilen data model? (2 p.)

Som fördel vill vi att studenten påpekar att data model-stilen är en väldigt precis beskrivning av data och att den kan stå sig länge under projektfaserna (ända till implementeringsfasen utan större modifikationer). (1 p.)

Nackdelar finns det många av, och det gäller att studenten visar att det finns många och har förmåga att kunna urskilja användningsområdet (exempelvis att denna stil kanske inte lämpar sig för validering från bibliotekarierna). (1 p.)

Några exempel på nackdelar:

·        E/R-modellen kan vara svår att förstå,

·        Risk för att en jättestor modell byggs upp i ett för tidigt skede och blir oapplicerbar.

·        Svårt att bedöma en lämplig detaljnivå när man utformar modellen.

b.      Vad är fördelarna och nackdelarna med att beskriva datakrav i datakravstilen virtual window? (2 p.)

Exempel på fördelar:

·        Utmärkt sätt för kunden att förstå systemdata.

·        Bra sätt att kontrollera att de datamodeller och databeskrivningar man utgår ifrån är tillräckliga.

·        Virtual window kan även användas som förslag till skärmbilder och är ett bra designmellansteg.

·        Utvecklarna kan på ett överskådligt sätt verifiera att systemet innehåller den specificerade informationen.

 

Exempel på nackdelar:

·        Om man inte är bekant med virtual window –stilen kan det vara väldigt tidsineffektivt.

·        Oerfarna utvecklare har en tendens att lägga in knappar, menyer, etc. och designar då GUI:t vilket INTE är meningen med en datakravstil.

 

c.       Använd konsultens datamodell och bibliotekariernas feedback till att skapa ett förslag i virtual window-stilen. (4 p.)

Det finns många sätt att lösa denna uppgift. Vad som är viktigt vid bedömningen är att all information från bibliotekariernas kravlista är representerad tydligt. Det är trots allt detta som är styrkan hos virtual window. Vad som inte får finnas med i lösningen är knappar, menyer etc. I boken har de i och för sig med en rullgardinsmeny i sitt exempel på sid. 67, men de visar endast där att det finns fler alternativ och inte hur ett eventuellt GUI ska se ut. För full poäng krävs att all information är väldigt tydligt representerad, att de strukturerat den på ett koncist, relevant och översiktligt sätt samt att de visar tydligt att det inte är ett GUI förslag. Vi är medvetna om subjektiviteten i frågebedömningen men tycker att den ger mycket utrymme för studentens kreativitet och innovativa tänkande.

Ett lösningsförslag på virtual window.

Låntagare

 

 

 

 

 

Namn:

Per Persson

 

 

 

 

Adress:

Knallvägen 12

 

 

 

 

 

18434 JORDBRO

 

 

 

 

MedlemsNr:

3155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lånade böcker:

 

 

 

 

BokNr

Titel

Författare

Utlånad den:

Senast återlämnad den:

Utlånad av:

756

Moby Dick

Herman Melville

2005-01-31

2005-03-20

Rut-Britt

562

Da Vinci Koden

Dan Brown

2005-02-01

2005-02-15

Balthazar

 

Låntyp

 

Långlån

30 dagar

Kortlån

14 dagar

 

Boktitlar

 

 

 

 

 

ISBN-nr

Titel

Författare

Låntyp

Förlag

0-201-74570-4

Moby Dick

Herman Melville

Långlån

Albert Bonniers Förlag AB

0-325-54655-4

Da Vinci Koden

Dan Brown

Kortlån

Albert Bonniers Förlag AB

 

Bokexemplar

 

 

BokNr

Titel

Status

756

Moby Dick

Utlånad

755

Moby Dick

Inne

754

Moby Dick

Reparation

562

Da Vinci Koden

Utlånad