A.

Skånetrafiken har bestämt sig för att skaffa en ny biljettklippare till Pågatågen. I dagens läge kontrollerar konduktören biljettens manuellt och stansar sedan biljetten om den är giltig. Skånetrafiken vill nu istället använda en elektronisk biljettklippare som sköter kontrollen av biljetten automatiskt och sedan på något sätt markerar biljetten som använd. Ett bra sätt som fungerat på andra ställen i landet är att varje biljett har en streckkod som läses av den elektroniska biljettklipparen och därför vill Skånetrafiken använda denna teknik.

Din uppgift som konsult är att ur denna beskrivning ta ut 8 krav, varav 4 funktionella och 4 kvalitetskrav, som sedan skall användas vid beställning av produkten.                                                                                                                                                                                                                          (8p.)

 

B.

 

Betrakta följande krav

 

K1: Biljettklipparen skall klara av att läsa alla biljetter utgivna av Skånetrafiken.

 

Resonera kring detta krav:

 Vem ligger risken hos?

 Är det ett bra krav?

(2p.)

 

Svar:

A.

Funktionella krav:

F1. Biljettklipparen skall kunna läsa biljettens streckkod.

F2. Biljettklipparen skall om streckkoden kunde läsas kontrollera att biljetten är giltig.

F3. Om F2 uppfylls skall biljettklipparen markera biljetten som använd genom att stansa ett hål i den samt blinka grönt för att visa detta.

F4. Om F2 ej uppfylls skall biljettklipparen blinka rött och ge ifrån sig ett pip för att visa detta samt ge anledning i displayen.

F5. Det skall finnas möjlighet att läsa in biljetten manuellt.

F6. Biljettklipparen skall ha en display.

F7. Biljettklipparen skall vara sladdlös.

F8. Biljettklipparen skall vara laddningsbar.

 

Kvalitetskrav:

K1. Laddningstiden skall vara mindre än 2 h.

K2. Vikten skall vara mindre än 200 g.

K3. Batteriet skall räcka i minst 8 h.

K4. Batteriet skall ha en livslängd på minst 2 år.

K5. Biljettens giltighet skall av läsaren kontrolleras på mindre än __ s.

K6. Biljettklipparen skall vara ergonomiskt utformad. Vi lämnar till utvecklaren att komma med förslag på design.

K7. Biljettklipparen skall klara mindre stötar.

K8. Displayen skall vara lättläst. Vi lämnar till utvecklaren att komma med förslag på design.

 

Poängsättning: 1 poäng ges per givet rimligt krav upp till 4 poäng per kategori. Sätts ett krav i fel kategori ges inga poäng för detta krav. Ovan nämnda krav är exempel och givetvis inte alla rimliga. Om det ges krav på prestanda som verkar orimliga men de motiveras bra kan poäng ges. Denna avvägning får ske av examinatorn.

 

B.

 

Nej det är inte ett bra krav, vad händer om biljetten är skrynklig eller blöt? Skall läsaren klara av även detta? Risken hamnar uteslutande hos utvecklaren vilket denne säkerligen inte hade accepterat.

 

Poängsättning: Rimlig förklaring till varför detta inte är ett bra krav ger 1 poäng. Identifiering av ansvaret och motivering till varför det inte är rimligt ger 1 poäng.