Tentaproblem – F2

Anna Jernberg, Andreas Karlsson, Maria Blixt

2005-01-30

Fråga 

i) Att identifiera aktiviteter som systemet (tillsammans med användaren) ska kunna utföra är ett sätt specificera krav. Definiera vad som menas med en ”bra aktivitet” (good task), dvs. ange och förklara kortfattat tre punkter som en bra aktivitet bör ha. (3p)

Delfråga ii) och iii) baseras på nedanstående case.

Case

Industrikoncern AB har idag fem affärsområden, som är geografiskt placerade över hela Sverige. Totalt har man 3670 anställda. I dagsläget har man tre olika löneadministrationssystem, eftersom bolaget består av flera uppköpta enheter, och för att kunna styra och komma åt denna ekonomiska information centralt ska man implementera ett nytt system. Var och en av de fem affärsområdescheferna anser att de vill kunna komma åt löneinformation om samtliga medarbetare på Industrikoncernen AB. På grund av att ledningen vill spara pengar på administration med 3 miljoner SEK per år de kommande fem åren, måste man minska antalet löneadministratörer. Till följd av detta vill man att varje anställd själv ska komma åt vissa delar av löneadministrationssystemet och själv kunna lägga in semester och ledighet, och innan ett sista datum varje månad kontrollera att löneutbetalningen stämmer. Detta för att slippa det stora antalet korrigeringsärenden som nu gör att löneadministrationen är omotiverat stor.

IT-kompetensen på Industrikoncern AB är relativt låg – man brukar anlita externa IT-konsultföretag i dessa frågor. Dock är VD:n mån om detaljer som att varje dokument som skrivs ut från löneadministrationssystemet ska ha Industrikoncern AB:s logga längst upp i högra hörnet. Dessutom vill VD:n att löneadministrationssystemets layout på skärmen ska gå i grå-blått, eftersom detta är Industrikoncerns färger. Eftersom dokumenthanteringsverktyget SharePoint är väl etablerat bland tjänstemännen på företaget är det också önskvärt att löneadministrationssystemet är kompatibelt med detta, eftersom man vill använda information från utvecklingssamtal i systemet. Företaget har redan varit i kontakt med Ultimateconsulting AB, som man känner sen tidigare, men eftersom deras offert ansågs alltför dyr väljer man att vända sig till ett nyare företag som man inte tidigare anlitat: Konsultsmart AB. Konsultsmart AB har utvecklat ett löneadministrationssystem, PaySys, som kan anpassas till flera olika typer av företag och domäner. 

 

ii) Ange för vart och ett av nedanstående aktiviteter om det är en ”bra aktivitet” och förklara varför eller varför inte. Inom parentes är den person som det är tänkt ska utföra aktiviteten. (5p)

1.      Administrera löner (löneadministratör)

2.      Registrera ny löntagare (löneadministratör)

3.      Kontrollera att nästa löneutbetalning är korrekt (löntagare)

4.      Fyll i datum för semester (löntagare eller löneadministratör)

5.      Registrera planerad löneutbetalning för alla anställda på en specifik avdelning (löneadministratör)

 

iii) Ange ytterligare två bra aktiviteter som systemet som beskrivs i caset skulle kunna ha. (2p)

 

Bedömningsmall

i)

1.   Slutningsregeln. Aktiviteten måste vara sluten. Den ska alltså ha ett meningsfullt    mål som ger användaren en känsla av att ha utfört något.

2.      Sessionsregeln. Små slutna aktiviteter som utförs vid samma tillfälle bör grupperas under en aktivitetsbeskrivning.

3.      Programmera inte. Gå inte in på detaljer om hur aktiviteten ska utföras, exakt ordning för de olika stegen, och hur man bör hantera specialfall etc.

 

Poäng: 1p för varje korrekt kriterium med förklaring. 0.5p om endast kriteriet nämnts utan förklaring.

 

ii)

  1. Inte en bra aktivitet. Viktig aktivitet men den är inte sluten. Ständigt pågående.
  2. Bra aktivitet. Viktig funktion samt har ett tydligt mål.
  3. Bra aktivitet. Viktig funktion, tydligt mål, går inte in på detaljer.
  4. Inte en bra aktivitet. Uppnår inget genom att endast fylla i ett datum. Del i en större aktivitet t.ex. ”registrera kommande semester”.
  5. Bra aktivitet. Tydligt mål, följer även sessionsregeln.

                     

Poäng: 0.5p för rätt angående bra aktivitet eller ej. 0.5p för korrekt förklaring.

 

iii)

Exempel på svar:

·        Skriv ut lista över en viss löntagares senaste utbetalningar (löntagare eller löneadministratör)

 

Poäng: 1p per korrekt exempel