Uppgift 2

 

 

 

a)      Vid utvecklingen av ett system har virtual windows använts bland annat för att undersöka vilka data som systemet skall kunna hantera. Systemet skall främst stödja ovana anvädare i deras dagliga arbete. Vilka fördelar finns det med att använda virtual windows? (2p)

 

 

 

b)      Matbutik ICA lillen har givit uppdrag åt dig att utveckla ett system som skall hantera data om de olika varorna i butiken. Bland annat skall systemet kunna hantera pris, antal varor i lager etc. Följande personer arbetar i matbutiken fem kassörskor, tre lagerkillar, en inköpschef och en ekonomiansvarig. Systemet skall vara kopplat direkt till kassaparaterna och registrera varje köp, köpen skall även registreras i bokföringsystemet. Kassörskorna skall även kunna använda systemet för att ge kunden upplysningar om priset på en viss vara. Den ekonomiansvarige får all informarion han/hon behöver via bokförigsystemet, bokföringsystemet ingår för övrigt inte i det system som skall utecklas. Inköpschefen skall kunna använda systemet för att kontrollera vad som finns i lager, men även uppdatera systemet när nya varor har anlännt. Killarn på lagret får all information som de behöver för att utföra sitt arbete via inköpschefen, de kan även säga till inköpschefen när en viss vara har tagit slut. Gör ett context diagram för illustrera systemets avgränsningar. (4 p)

 

 

 

c)      Beskriv följnade tre begrepp: use case, task och human task (3p)

 

 

 

d)      Händelser (events) i en eventlist kan beskrivas på olika nivåer. I vilka situationer är det positivt att beskriva händelserna på produktnivå och vilka situationer kan det rent av vara negativt.(1p)

 

 

 

 

 

 

 

Rättningsmall

 

 

 

a)      Virtual Windows gör det enkelt för användaren att validera data modellen. Speciellt är det bra när systemet skall stödja ovana användare. Genom att inkludera data som relaterar till specialfall kan man lätt få en diskussion med användarna och på så sätt identifiera data som saknas i datamodellen. (1p)

 

 

 

Virtual Windows gör det lätt att verifiera att alla data som specifierats finns med i systemet. (1p)

 

 

 

Det är enkelt att utvärdera hur bra de olika fönstrena i användargränssnittet stödjer användarens arbetsuppgifter.(1p)

 

 

 

Virtual windows att man enkelt kan validera fönstrena i det grafiska användargränsnitet redan tidigt stadium. (1p)

 

(varje nämnd positiv effekt ger ett poäng dock max 2 poäng totalt på fråga a)

 

 

 

 

 

b)      Ett poäng vid rätt identifiering av domänen. Varken den ekonomiansvarige eller killarna på lagret ingår i domänen, eftersom de inte har direkt kontakt med varusystemet. (1p)

 

 

 

För varje rätt ritad pil. (0,5p)

 

 

 

Inköpschefen får data om olika varor i systemet, men kan även lägga in data om olika varor. Pilen mellan inköpschefen och varusystemet skall därför vara dubbelriktad. (0,5p)

 

 

 

Eftersom bokföringssystemet bara får information från systemet skall pilen vara enkelriktad och peka från varusystemet till bokföringssytemt. (0,5p)

 

 

 

Kassörskorna kan dels få data om priser, men genererar också data när de registrerar köp. Pilen mellan systemet och kassörskorna skall därför vara dubbelriktad. (0,5p)

 

 

 

Lagerkillarna har endast direkt kontakt med inköpschefen och inte med systemet. Pilen mellan lagerkillarna och inköpschefen skall vara dubbelriktad, eftersom data flyter i båda riktningarna. Lagerkillarna kan både få information om varor från inköpschefen, men även lämna data om varor till honom/henne. (0,5p)

 

 

 

Pilen mellan bokförinsystemet och den ekonomiansvarige skall vara dubbelriktad, eftersom han/hon både kan läsa och manipulera data i bokföringsystemet. (0,5p)

 

(varje nämnd positiv effekt ger ett poäng dock max 4 poäng totalt på fråga b)

 

 

 

inköpschef

 

Varusystem

 

Bokföringssystem

 

kassörska

 

ekonomiansvarig

 

lagerkille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)      Ett use case beskriver främst vad krav på produkten. Om tex en användare skall utföra en viss arbetsuppgift och behöver stöd från en produkt, beskriver ett use case främst vad produkten skall kunna. (1p)

 

 

 

En task beskriver hur användaren och produkten tillsammans skall uppnå ett givet mål, tex utföra en viss arbetsuppgift. (1p)

 

 

 

En human task beskriver endast den del av uppgift som utförs av användaren. (1p)

 

 

 

d)      Det kan vara positivt att beskriva events på en produktnivå i de fall då det är önskvärt att redan på ett tidigt stadium gå in på detaljerad nivå. Om den produkt som utvecklas skall kunna ta emot data från ett redan befintligt system, behöver denna del av produkten specifiseras på detaljnivå redan på ett tidigt stadium. Detta eller annat likande exempel ger ett poäng, det viktiga är att det finns en motivering till varför situationen kräver en detaljerad beskrivning av events redan på ett tidigt stadium. (1p)

 

 

 

Om det inte är nödvändigt att gå in på detlajnivå tidigt i utvecklingsprocessen bör man undvika detta , eftersom man riskerar låsa upp utvecklarna vid dåliga lösningar. Vid utveckling av användargrännsnitt är det negativt att använda events på produktnivå, eftersom det berövar utvecklarna den frihet de behöver för att kunna utveckla en bra produkt. Detta eller annat likande exempel ger ett poäng, det viktiga är att det finns en motivering till varför det inte är bra att gå in på en detaljerad beskrivning av events redan på ett tidigt stadium. (1p)