På ett välkänt mobiltelefontillverkarföretag i Lund så ska man utveckla en ny modell med en ny gps-funktion. Kunskap för att utveckla detta finns ej inom företaget därför outsource:ar man detta till ett annat företag. Gps-programmet ska utvecklas på 3 månader för att det ska hinna komma med i nästa telefon och det ska vara kompatibelt med telefonens operativsystem.

 

 

a) I kursen beskrivs fyra olika abstraktionsnivåer som krav kan skrivas på, nämligen målnivå, domännivå, produktnivå och designnivå. Beskriv dessa 4 nivåer. (4p)

 

b) Utifrån ovanstående scenario, ange troliga exempel på krav för de fyra olika nivåerna. (4p)

 

c) Vilken projekttyp beskrivs i scenariot? Motivera! (1p)

 

d) Krav på de olika abstraktionsnivåerna passar inte ihop med vissa projekttyper. T.ex. finns det problem med att ha designnivåkrav vid COTS-purchase, förklara varför. (1p)

 

Lösningsmall

a)

Målnivå

Exempel på lösning:

Dessa krav beskriver affärsmål, det vill säga något som kunden vill åstadkomma med produkten. T.ex. precision på beräkningar, kostnadsbesparingar eller effektivitet. Dessa krav kan oftast verifieras efter det att produkten har varit i drift ett tag.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att det är kundens affärsmål med produkten som är syftet med dessa krav. (1p)

 

Domännivå

Exempel på lösning:

Dessa krav beskriver hur produkten ska fungera. De kan specificera krav utan att säga något om produktens funktionalitet. Dessa krav beskriver uppgifter som ska kunna lösas med systemet.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att kraven endast beskriver vilka uppgifter som produkten ska kunna lösa och inte vilka specifika funktioner det ska ha. (1p)

 

Produktnivå

Exempel på lösning:

Dessa krav beskriver vilka funktioner och egenskaper produkten ska ha, typiskt vilka data som kommer in och vilka som ska komma ut.

 

Svaret ska visa att studenten har begripit att dessa krav specifikt beskriver de funktioner och egenskaper som produkten ska ha (till skillnad från domänkrav där man inte skiljer på vad användaren och produkten gör). (1p)

 

Designnivå

Exempel på lösning:

Dessa krav beskriver detaljer kring gränssnitt mot användaren eller andra produkter. T.ex.  skärmbilder eller datastrukturer.

 

Svaret ska visa att studenten har insett att designnivå krav inte bara beskriver det grafiska användargränssnittet utan även de gränssnitten ”under huven”. (1p)

 

b)

Målnivå

Exempel på lösning:

Denna nya funktion ska öka företagets marknadsandel bland ungdomar med 10 %.

Svaret ska visa att studenten har förstått nivån. (1p)

 

Domännivå

Exempel på lösning:

Produkten ska fungera på telefonens operativsystem.

Svaret ska visa att studenten har förstått nivån. (1p)

 

Produktnivå

Exempel på lösning:

Produkten ska ha en funktion för att visa telefonens position.

Svaret ska visa att studenten har förstått nivån. (1p)

 

 

Designnivå

Exempel på lösning:

Programmets grafiska användargränssnitt ska följa det underliggande operativsystemets grafiska profil.

Svaret ska visa att studenten har förstått nivån. (1p)

 

c)

Exempel på lösning:

Sub-contracting: Företaget outsource:ar en del av sin produkt till ett annat företag (som då blir underleverantör).

Med ordentlig motivering kan även time-and-materials vara godkänt svar. (1p)

 

d)

Exempel på lösning:

Eftersom COTS-system är en generell produkt som ska passa de flesta, därför blir det väldigt dyrt för kunden att skräddarsy COTS-programvara till t.ex. specifika designkrav. De olika COTS-programvarorna löser ofta samma problem men på lite olika sätt och därför är det bättre att ställa kraven på en högre nivå så man inte begränsar sig för mycket.

För poäng så ska studenten visa förståelse för problemet att ställa så låga krav som designkrav vid COTS-purchase. (1p)