Vad är det som karakteriserar de två projektmodellerna traditional approach och fast approach?(2p)

 

Svar:

Traditional: Kraven är på produktnivå.

Fast approach: Kraven är på domännivå.

 

Ge en för och nackdel för de båda projektmodellerna. (8p, 2p per relevant för eller nackdel)

 

Svar:

Traditional:

 

-         Tar väldigt lång tid pga elicitering från intressenter.

-         Inte säkert att utvecklaren förstår alla krav, eftersom att han kanske saknar domänkunskap.

-         Svårt att försäkra sig om att krav på produktnivå möter affärsmål samt har tillräcklig ”task support”.

-         Svårt att validera pga att kraven ligger på produktnivå.

 

+    I de fall där utvecklaren inte behöver ha någon domänkunskap är det smidigt att använda denna modell.

Exempel på detta är COTS-purchase.

           

Fast approach:

 

+    Då man jobbar med ”user tasks” är det lättare att validera och kunden kan även komma med synpunkter och lösningsförslag.

+    Eliciteringen går snabbare pga att beskrivningen ligger på domännivå.

 

-         Funktionella krav kan vara svåra att specificera mhauser tasks”.

-         Ej lämpligt för t.ex. COTS-purchase där det endast finns produktspecifika krav.

 

 

Dessa är exempel, även andra för och nackdelar kan godtagas om det ges en korrekt och godtagbar motivering.