Inlämningsuppgift 1

 

Kravhantering (ETS 170)

LTH

Grupp G

2005-01-25

 

Tentafråga:

Hur skulle du vilja lägga upp en kravhanteringsprocess, sett ur både leverantörens och kundens perspektiv? Beskriv översiktligt de olika huvudaktiviteterna. (Rita gärna en bild)

 

Bedömningsmall:

Ka1: 2,2

1 p per huvudaktivitet (max 5 p)

1 p per överskådlig beskrivning (max 5 p)

 

Prioritera krav:

(Innebär att) Fastslå och dokumentera kravens olika betydelse för det kommande projektet. Det finns nästan alltid fler krav än resurser för att uppfylla dem.

 

Planera & Förvaltning av krav:

(Innebär att) Planering: Bestämma vilka av kraven som ska implementeras samt i vilka utgåvor de ska implementeras. Förvaltning: Innefattar alla de olika aktiviteter som behövs för att hantera krav genom hela utvecklingsprocessen.

 

Insamling av krav:

(Innebär att) Studera de bakomliggande målen med systemet samt den nytta som eftersträvas. Skapa en mental modell av kraven.

 

Dokumentation av krav:

(Innebär att) Vanligtvis dokumenterar man karven i en kravspecifikation eller en databas. Kvalitén på dokumenten är viktig eftersom den ligger till grund för den fortsatta utvecklingen.

 

Validering av krav:

(Innebär att) Säkerhetsställa att de dokumenterade kraven dels beskriver rätt egenskaper och på rätt sätt. Intressenterna ska komma överens.