Uppgift 1

I ett av våra östra grannland har den största biografkedjan bestämt sig för att börja sälja biobiljetter via Internet och via automatiska biljettautomater på biograferna. Biljetterna ska kunna betalas både via Internet och med kort i biljettautomaterna när biljetterna hämtas.

 

Idag sker all försäljning av biobiljetter manuellt via lucka på biograferna. Detta kommer man att fortsätta med men i mindre utsträckning.

 

Biografkedjan har inga möjligheter att utveckla vare sig mjukvara eller hårdvara själva men funderar på ett system som liknar det vi har i Sverige.

 

a) Ta fram ett relevant krav för varje nivå på de fyra nivåerna mål, domän, produkt och

    design.

b) Vilken projektmodell skulle passa bäst och motivera varför.

 

Bedömningsmall:

Uppgift 1a  (Lauesen kapitel 1.6)

Mål 2p  t.ex. Biografkedjan skall minska sin personal med 50 %.

Här ska man ange ett affärsmål som visar varför beställaren över huvud taget vill satsa på produkten och vilken vinst det förväntas ge.

 

Domän 2p t.ex. Systemet ska snabbt och enkelt tillhandahålla biobiljetter både via webben och via biljettautomater.

Här anges någon av de processer som produkten skall stödja.

 

Produkt 2p t.ex. Kunden ska kunna välja film, tid och plats i salongen.

Här ska man ange någon av funktionerna som själva produkten skall ha.

 

Design 2p t.ex. Biobiljetterna som printas ut automatiskt ska ha samma utseende som de biljetter som säljs manuellt.

Här ska man ange något gränssnitt mellan produkt och användare.

 

Uppgift 1b  (Lauesen kapitel 1.7) 2p

”The two-step approachs” är den projektmodell som passar bäst. Det första steget är samma som ”The fast approach” då man på domännivå anger de krav man vill ställa. Biografkedjan vet ganska väl vad de vill ha ut av systemet men inte hur det ska fungera. Det andra steget innebär att man anger krav på designnivå och passar bra då biografkedjan vill styra utseendet på webben och biljetterna för att kunna behålla sin profilering.

 

”The fast approach” skulle också kunna anges som svar om man motiverar att inte designnivån behöver specificeras.