I Bagerup utanför Rävlinge har Preben ärvt en mjölkgård med ett fyrtiotal kor från sin gamla mor. Gården är i behov av modernisering och det första steget Preben funderar över är att skaffa ett statistikprogram för att hålla reda på korna och få en klarare bild av hur mjölkproduktionen på gården ser ut. Prebens granne har nyligen investerat i ett system och Preben vill införskaffa nåt liknande.

 

Tidigare har den enda informationen varit den han fått från Skånemejeriet över hur mycket det har levererats per leverans. Nu vill han ha ett utförligare datasystem där han bl.a. kan föra in varje kos id-nummer, stamtavla och ålder och dess mjölkningsstatistik. Viktigt är också att han kan föra in information om kon är sjuk och inte ska mjölkas. Även dess status såsom om den är mjölkande eller är dräktig. Detta för att veta när han ska tillkalla veterinär för ny insemination.

 

Eftersom Preben själv inte har så stor kunskap om datasystem så tar han kontakt med dig som LRF-konsult och ber dig om hjälp med att sätta ihop en kravspecifikation.

 

 

1. Vilken projekttyp är lämpligast mellan Preben och dig (LRF-konsulten)? (1p)

 

2. Vilken projekttyp skulle du (LRF-konsulten) välja för införskaffandet av datasystemet? (1p)

 

3. Krav kan beskrivas på fyra olika abstraktionsnivåer. Benämn dessa och formulera exempel på krav på varje nivå för ovanstående problem. (4+4p)

 

Svar och bedömningsmall:

  1. Löpande räkningar (Time-and-material), det är troligt att ett sådant förhållande arvoderas per timme. Inga formella kontrakt upprättas mellan Preben och konsulten.

För att få full poäng krävs svar med motivering. Med en bra motivering kan även andra projekttyper accepteras eller eventuellt ge en halv poäng.

  1. COTS-köp, eftersom man kan förutsätta att sådan programvara redan finns på marknaden. Även kontraktsutveckling kan ge full poäng, om man förutsätter att det inte redan finns sådana system på marknaden.
  2. a) Målnivå

Exempel: Produkten ska effektivisera verksamheten genom att ta fram mjölkningsstatistik.

Eller något liknande som beskriver varför kunden vill spendera pengar på att ta fram ett nytt system.

b) Domännivå

Exempel: Produkten ska ha support för att hantera varje enskild kos data.

Krav på domännivå ska ange vilka processer som produkten stödjer.

c) Produktnivå

Exempel: Produkten ha kunna beräkna och visa varje kos mjölkstatistik samt ge information om dess status.

Krav på produktnivå ska ange vilka funktioner som ska ingå i produkten.

d) Designnivå

Exempel: Produkten ska visa kons mjölkstatistik som stapeldiagram.

(Alternativ: Produkten ska se likadan ut som grannens fast med lila ramar, se app XX)

Krav på designnivå ska ange hur produktgränssnittet ska se ut.