Kravhantering, Tentamensuppgift 1 (förslag)

 (testar kunskaper i kravanalys och kunskap om projektmodeller)

 

a)

Projektyper (7p)

Ett sjukhus ska köpa in ett nytt administrationssystem. Sjukhuset anlitar ett konsultföretag

för att skriva en komplett kravspecifikation och kartlägga de speciella behov som existerar.

            (i) Resonera dig fram till en typ av projekt som skulle kunna beskriva detta

            tillvägagångssätt. (2p)

En kravspecifikation produceras och sjukhuset vill nu hitta ett företag som kan utveckla administrationssystemet på ett tillfredsställande sätt.

            (ii) Nämn en projekttyp som beskriver ett lämpligt tillvägagångssätt för att hitta en          leverantör. Beskriv kortfattat hur det går till. (2p)

Ett företag (Software AB) kontaktar sjukhuset och säger sig ha ett färdigt administyrationsverktyg som uppfyller sjukhusets krav. Det visar sig dock att verktyget måste anpassas för att till fulllo uppfylla alla krav. Sjukhuset beslutar sig till slut för att köpa administrationsverktyget samt anlita Software AB för att göra de förändringar som krävs.

            (iii) Vad kallas en produkt av den typ som Software AB erbjuder sjukhuset. Ge minst ett           exempel på en sådan produkt. (1p)

            (iv) Vilka typer av projekt skulle kunna beskriva framställningen av det slutgiltiga systemet?        Nämn minst två projekttyper och motivera varför just de passar in. (2p)

 

Rättningsmall:

(i) Olika typer kan ge poäng om motiveringen är bra. Contract development eller Time and material development ger full pott. Andra typer med bra motivering kan ge 1 poäng.

(ii) Tender. Kunder skickar RFP och får in offerter, väljer bästa kostandsförslaget.

(iii) COTS. Ex: Microsoft Office, BAAN, SAP.

(iv) Contract development, Time and material development eller COTS purchase med bra motivering ger full pott. Görs bra antaganden och motiveras svaret bra ges poäng även för andra projekttyper.

 

b)

Kravanalys (3p)

Dessa tre krav ingick i sjukhusets kravspecifikation:

 

            R1. Namn och personnummer skall kunna registreras i systemet.

            R2. Då användaren anger namn och/eller personnummer skall all tillgänglig information och               den tillhörtande patienten presenteras.

            R3. Systemet skall kunna hantera uppgifter från den redan befintliga databasen.

 

Beskriv nivåtillhörigheten för det tre kraven ovan. Motivera varför de tillhör respektive nivå väl.

 

Rättningsmall:

1 poäng per rätt idenitiferad nivå OCH motivering. Det viktigaste är en bra och fullständig motivering. Om man svarar "fel" men trots allt visar att man förstått vissa skillnader mellan kravnivåerna kan max 2 poäng ges på hela uppgiften.