Se Hof artikeln

Bestäm en fördel och en nackdel/svårighet för följande Best Practices. 6p

 

1. Ta med kunder och användare genom hela Kravhanteringsprocessen.

 

2. Skapa en mall för kravspecifikationen.

 

3. Prioritera kraven.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poängsättning är som följer:

För varje Practice ges 1p för en fördel och 1p för en nackdel.

Varje fördel/nackdel skall vara ordentligt formulerad och väl genomtänkt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Exempel på svar

-----------------------------------------------------------

1.

Fördel 

      Bättre förståelse för kundens och användarens verkliga behov.

      Man kan få bättre feedback på det man gör.

 

Nackdel/svårighet

      Massa tjafs kan uppstå pga. att kunden och användaren inte förstår sitt       verkliga behov eller utvecklingsprocessen.

      (Detta är ju iofs också bra att lära sig beskriva saker förståeligt

      för kunden. En annan fördel kanske.)

 

2.

Fördel

      Det är lättare att komma igång med skrivandet.

      Man får en bra struktur på specifikationen redan från början.

 

Nackdel/svårighet

      Man måste inse att mallen också behöver underhållas och utvecklas

      kontinuerligt.

      Mallen kanske inte är lämplig i alla projekt.

 

3.

Fördel

      Kunden får det han mest vill ha.

      Utvecklarna kan satsa på det som verkligen är betydelsefullt för kunden       vilket ger ökad kundnöjdhet.

 

Nackdel/svårighet

      Prioritering är svårt att göra och det kan skilja sig i åsikter mellan vad    utvecklarna prioriterar och vad kunden prioriterar vilket leder till    konflikter.

      Kommunikationen mellan kund och utvecklare kan göra det svårt att meddela     de ändringar av prioriteringar som sker