Syfte:

Frågans syfte är att kontrollera att studenten har förstått att krav kan skrivas på olika nivåer samt att studenten kan omsätta sin kunskap i praktiken genom att skriva fyra krav som kan tänkas karakterisera de fyra olika nivåer som efterfrågas.

 

Tentamensfråga:

I kursbokens första kapitel omnämns ”The goal-design scale” vilken presenterar fyra olika nivåer att skriva krav på (mål, domän, produkt och design) när ett företag t ex ska köpa in programvara och vill skicka ut en offertförfrågan alternativt en beställning. Din uppgift är att skriva fyra krav som är typiska för de fyra olika nivåerna samt kortfattat förklara i generella termer vilken typ av krav som återfinns på de olika nivåerna.

 

Svar:

(Exempel direkt hämtat ur kursboken)

 

Målnivå-krav: Produkten skall göra så att våra kostnadsberäkningar kommer att stämma överens med den vekliga kostnaden till minst 95 %.

Typiskt för målnivå-krav är att de beskriver vad beställaren vill uppnå (i mätbara data) och är också en förklaring till varför beställaren vill spendera pengar på produkten.

 

Domännivå-krav:

Produkten skall stödja kostnadsregistrering och jämförelser med historiska data.

Domännivå-krav anger vilka processer som produkten skall stödja.

 

Produktnivå-krav:

Produkten ska ha en funktion för att spara framtagna data och kunna associera den med nyckelord. Funktionen ska sedan kunna hitta den data som sparats genom att man söker på dess associerade nyckelord.

Produktnivå-krav beskriver funktionerna som produkten skall ha.

 

Designnivå-krav:

Produkten skall kunna ge skärmbilder så som visas i app xx.

Designnivå-krav beskriver produktens gränssnitt i detalj.

 

 

 

Kommentarer:

Om man vill göra det svårare kan man kräva att studenten kan namnen på de fyra olika kravtyperna med det känns inte riktigt så viktigt. Poängsättningen bör vara lika fördelad mellan de fyra svaren.