Soren Lauesen beskriver tre olika tekniker för kontroll av en kravspecifikation isolerat och tre tekniker för kontroll av kravspecifikationen med domän- och produktkunskaper. Välj ut och beskriv fyra av dessa tekniker. Inkludera utöver beskrivningen, vid vilket stadium av kravspecifikationen det är möjligt att utföra kontrollerna, samt vilka som kan tänkas kunna utföra kontrollerna.(4 x 2,5p)

Rättningsmall:

De tre omnämnda teknikerna för isolerad kontroll är: Contents check, Structure check och Consistency check. De tre omnämnda teknikerna kontroll med innehav av domän- och produktkunskap är: Review, Goal-requirements tracing och Risk assessment. (Lauesen kapitel 9.2-9.3). Varje nämnd kontroll ger 0,5p. Varje beskrivningen av en kontroll ger 1p. Svaret på vem som utför kontrollen 0,5p och när den kan utföras ger 0,5p. Detta gör att varje enskild kontroll kan maximalt ge 2,5p.

 

Exempel på svar för en teknik för isolerad kontroll som ger full poäng är: Contents check, utförs för att kontrollera att kravspecifikationen har rätt innehåll och att inget saknas, t ex introduktion, datakrav och funktionella krav. För att kunna utföra en kontroll av innehållet krävs det att kravspecifikationen är nära sitt slutskede för att kontrollera en så komplett specifikation som möjligt. Contents check kan utföras av analytikern själv och ingen inblandning av kunden är därför nödvändig.

 

Exempel på svar för en teknik för kontroll med innehav av domän- och produktkunskaper som ger full poäng är: Goal-requirements tracing, utförs för att svara på frågorna:

1.      Är alla mål och kritiska punkter behandlade av kravspecifikationen?

2.      Är alla krav befogade vad gäller kravens ändamål?

Kontrollen kan utföras redan vid ett tidigt skede för att avgöra hur den uppfyller de viktiga punkterna och huruvida de är befogade eller ej. En goal-requirements tracing bör göras i samarbete med kunden för att uppnå bästa resultat.

 

Exempel på en beskrivning av review som ger 1p: Man tittar på specifikationen och använder sitt omdöme och erfarenhet till granskningen.

Exempel på en beskrivning av review som ger 0.5p: Man tittar noga på dokument.

 

Exempel på vem som utför kontrollen av review som ger 0.5p: Det gör utvecklare och kunder tillsammans.

Exempel på vem som utför kontrollen av review som ger 0p: Den som granskar dokumentet.

 

Exempel på när kontrollen av review utförs, som ger 0.5p: En bra review utförs kontinuerligt under processens gång, men bör utföras innan kontraktet skrivs under.

Exempel på när kontrollen av review utförs, som ger 0p: I början av projektet.