Fråga:

Några egenskaper som en bra kravspecifikation har, är att den är korrekt, komplett och otvetydig. Förklara vad varje egenskap innebär, samt ge ett par exempel på orsaker till att kravspecifikationen saknar respektive egenskap.

Svar:

En kravspecifikation är korrekt då varje krav är korrekt, d.v.s. att kravet speglar kundens behov eller förväntningar. Vanliga fel är att kravanalytikern missförstått kunden eller att kunden inte behöver det han har angivit (rena önskningar).

 

En komplett kravspecifikation innehåller alla nödvändiga krav, d.v.s. de krav som gör att kundens behov blir uppfyllda. Det är vanligt att missa några krav för att kravanalytikern inte har tillräcklig domänkunskap, eller att fel personer har intervjuats. Det är för övrigt nästan omöjligt att få med alla krav som behövs.

 

Om en kravspecifikation ska vara otvetydig, måste varje krav vara otvetydigt och dessutom inte motsäga något annat krav. Dessutom måste alla parter vara överens om vad innehållet i kravspecifikationen betyder. Tvetydigheter uppstår om kraven inte är förklarade, eller om kommunikationen mellan kund och kravanalytiker är bristfällig.

Bedömningsmall:

En poäng för varje korrekt beskrivning. En poäng för varje exempel (max två per egenskap). Maximalt nio poäng kan alltså erhållas på denna uppgift.