Fråga:

 

Nämn fyra viktiga kvalitetskriterier som en kravspecifikation bör uppfylla. Förklara varje kriterium och hur dessa kan verifieras.

 

 

Exempelsvar:

 

Konsekventa krav

Alla delar av kraven matchar varandra och att det inte finns några konflikter mellan dem. T.ex. ett krav som säger att typsnittet skall vara Arial, medan ett annat krav säger att det skall vara Times. Detta uppstår oftast då samma sak är nämnt i två olika delar av specifikationen. För att undvika detta kan man skriva kravet på ett ställe och sedan referera till detta. Detta kan kontrolleras med hjälp av en CRUD matris.

 

 

Entydiga krav

Kraven ska vara så tydliga så att de bara kan tolkas på ett sätt. Detta ställer inte till några större problem. Genom att förklara varje krav och dess mening i sin domän minimerar man risken för sådana här problem. Skulle utvecklarna trots allt vara osäkra på tolkningen kan de bekräfta denna med kunden.

 

 

 

Bedömningsmall:

 

0.5 poäng för varje nämnt kriterium. Sedan 1 poäng för förklaringen och 1 poäng för exempel eller förklaring på hur man testar att kriteriet är uppfyllt.

 

Alt.

Kräva fem stycken kriterier och ge poäng enl.

0.5 poäng för varje nämnt kriterium. Sedan 1 poäng för förklaringen och 0.5 poäng för exempel eller förklaring på hur man testar att kriteriet är uppfyllt.

 

I vårt exempelsvar anser vi att det första är värt 2.5 poäng enl. första bedömningsmallen medan det andra är värt 2 poäng enl. andra mallen.