Kravhantering, tentamensuppgift 5

Uppgiften

 1. Det finns fem olika valideringstekniker. Nämn dem och ge minst två exempel på vad som kan kontrolleras med varje teknik. (7,5 p)
 2. Vad är en CRUD-matris? Vad visar den? (2,5 p)

 

Rättning

 1. Content check (0,5 p) kolla om kravspecifikationen innehåller introduktion, systemmål, datakrav, funktionella krav osv. (1 p)
 2. Structure check (0,5 p) kolla kravspecifikationens struktur för att se om varje krav har ett nummer eller ID, kraven är verifierbara, varje krav har ett syfte osv. (1 p)

  Consistency check (0,5 p) jämför olika delar i kravspecifikationen för att hitta inkonsistenser och delar som saknas med hjälp av t.ex CRUD check eller event check. (1p)

  Review (0,5 p) granskning av kravspecifikationen, goal-requirements tracing (kolla om kraven uppfyller alla mål och om de är motiverade med meningsfulla syften) eller risk assessment (kolla hur riskfyllt kraven är för kunden/utvecklingsorganisationen). (1 p)

  Test (0,5 p) validera tasken genom simulering/walk-through, kolla om kraven är meningsfulla och realistiska med hjälp av prototyper eller observera kostnad/nytta och validera kraven med hjälp av pilottester. (1 p)

   

 3. C: create skapa en entity (objekt) med startvärden (0,5 p)

R: read läs värdena i en entity (0,5 p)

U: update uppdatera värdena i en entity (0,5 p)

D: delete ta bort entity (0,5 p)

I matrisen visas relationen mellan tasks och entity klasser. T.ex kan tasken Book och entityn Stay ha relationen C (create) i hotellexemplet i Lausens bok. (0,5 p)