Förklara varför ett kravhanteringsverktyg kan vara bra att använda när man arbetar med programvaruutveckling. Vad finns det som talar för att man inte ska använda ett verktyg? Av de verktyg vi har arbetat med i kursen vilket skulle du vilja arbeta med ute i arbetslivet? Motivera varför och ta även med eventuella nackdelar.

Bedömningsmall

Fullgod motivering till varför man ska använda ett verktyg eller inte ger 7 poäng. Delpoäng för mindre bra förslag.

Fördelar:

Struktur

Versionshistorik

Redundanskoll

Prioritering

Tillgänglighet

Överskådligt

Lätt att ändra

Kan spara pengar på lång sikt

Kundvärde

 

Nackdelar:

Ovilja att använda

Används fel

Löser inte alla problem trots att vissa tror det

Kostar att köpa

Kostar att utbilda personal

 

Fullgod motivering (för- och nackdelar) för vilket man anser vara bäst ger 3 poäng. Delpoäng för mindre bra förslag.

 

Focal point

Prioriterar

Kan sätta flera aspekter mot varandra (t.ex. värde/pris)

Förenklar prioritering från kunden

 

Då antalet krav blir stort tar det väldigt lång tid att ställa dem mot varandra

 

DOORS

Lätt att strukturera krav

Lättåtkomligt från flera arbetsstationer

Lätt att lägga in spårbarhet och länkningar

Unika identifikationsnummer på alla krav

Lätt att se vad som ändrats sedan man sparat

Världsledande

 

CaliberRM

Bra spårbarhet

Bra översikt över länkningar

 

Lättåtkomligt från flera arbetsstationer

Lätt att strukturera krav

Unika identifikationsnummer på alla krav

 

ReqPro

Bra spårbarhet

Bra översikt över länkningar

Kompatibel med Microsoft Word och Excel

 

Lösningsförslag

Ett verktyg är bra att ha om man vill ha en överskådlig struktur på sina krav, när det börjar bli många krav kan det bli lite jobbigt att få plats med alla post-it-lappar på skrivbordet. Det är även bra om många personer skriver krav eftersom man samlar dem på ett och samma ställe och alla kan se om kraven för det de jobbar med har ändrats. Detta är bra när de som jobbar med kraven sitter på helt olika fysiska platser. Med alla krav välstrukturerade och samlade på samma ställe är det lätt att undvika redundanta krav. Nackdelen är ju om någon sitter på sina krav och inte vill lägga in dem för att de inte tycker om systemet. Då kan man tro att man har hela kravmängden när man i själva verket inte har det. Detta kan medföra att produkten inte håller den standard den borde.

I ett företag kan kostnaden för verktyget och utbildningen överskrida värdet av att ha ett verktyg. När ett verktyg är införskaffat måste de befintliga kraven som finns i processen läggas in i databasen, detta kräver i många fall många mantimmar och det är inte säkert företaget har detta. Detta är en övervägning man måste göra när man funderar på att införa ett kravhanteringsverktyg. Lönar det sig i längden? Man måste tänka på att utan en befintlig kravprocess kan inte ett verktyg göra så mycket nytta. Ett verktyg kan effektivisera en kravprocess men inte skapa en. I många fall så lönar det sig på lite längre sikt men inte meddetsamma.

 

Jag tycker att DOORS är ett mycket bra verktyg att arbeta med. Det är lättförståeligt vad man ska göra och hur man ska göra det. Man kan lätt få en översikt över de krav som ligger inne och med hjälp av länkning kan man binda samman de krav som hör ihop. Nackdelen är att eftersom man själv skriver alla rubriker som strukturerar upp det måste det vara någon som kan produkten och dess applikationer bra som gör detta. En stor fördel med att använda DOORS är då man ändrar i kraven. Man ser direkt vilka krav man ändrat i sedan förra gången man sparade, detta anser jag vara en bra funktion.