1. Prioritering av krav (3p)

Ett sjukhus har skapat en kravspecifikation för ett nytt journalsystem. Tid och pengar räcker inte riktigt till för att skapa ett system som uppfyller samtliga krav. Sjukhuset har därför gett olika krav prioriteringar efter en 5-gradig skala. Systemutvecklarna har efter sjukhusets prioritering dock fortfarande svårigheter med att välja ut de viktigaste kraven.

 

a) Vad skulle detta kunna bero på (vad är fel med deras sätt att prioritera)?

b) Föreslå en bättre metod för prioritera bland kraven.

 

2. Kravelicitering(7p)

Sjukhuset har insett sina organisatoriska begränsningar. De har anlitat Dig som kravexpert för att hjälpa dem med deras nuvarande problem.

a)      Nämn två tekniker som skulle kunna användas (av Dig) för att få reda på sjukhusets nuvarande rutiner.

Efter att ha löst uppgift a) på ett förhoppningsvis bra sätt har du kommit på en hel del saker som skulle kunna förbättras i sjukhusets arbete. En avdelning på sjukhuset uppskattar dina nya förslag mycket medan en annan avdelning motsätter sig dem och hävdar att det kommer att bli omöjligt för dem att arbeta på ett sådant krångligt sätt.

b)      Hur ska du nu prioritera mellan de båda avdelningarnas åsikter om de nya lösningar du hittat? Nämn minst en bra teknik för detta och motivera ditt svar.

c) Titta på uppgifterna a) och b). Ge sammanlagt tre exempel på tekniker/lösningar som INTE är bra och motivera varför så är fallet.

 

 

Svar/rättningsmall, uppgift 1:

a) Felet är antagligen att många krav får väldigt hög prioritet. Samtidigt får ju många krav samma prioritet och man måste prioritera igen inom de fem olika prioriteringsnivåerna.

b) Parvis jämförelse. Det ger mycket tydligare prioriteringsordning. Dessutom finns det bra hjälpmedel för detta (t. ex. Focal Point).

Två poäng på en korrekt och välmotiverad uppgift a), en poäng för svaret i b).

 

 

Svar/rättningsmall, uppgift 2:

a) Uppgiftsdemonstrationer, observationer och intervjuer är tre exempel på bra svar. Det handlar om att på något sätt observera och analysera deras sätt att jobba. Många svar kan vara rätt, det är viktigt att man väljer minst en teknik där man själv observerar och analyserar och inte bara lyssnar på vad sjukhuset säger. Det är vitkigt att inte bara fråga om problem eller förbättringar direkt utan göra detta i en separat process efter att man skaffat sig en egen, utomstående uppfattning. Max 2 poäng, minst en ”observationsteknik” (Task demo, observation etc.)

b)  En förhanlding mellan avdelningarna skulle kunna lösa problemet, ett annat förslag är en Kostnad/Värde-analys. Under en förhandling kan bra lösningar uppnås, där alla parter känner sig nöjda, men risken är att det istället leder till större konflikter. Med en kostnad/värde-analys kan man tydliggöra vilka krav eller förändringar som är bäst. Fel svar skulle kunna vara att jämföra med andra sjukhus, de kan ju ha helt andra prioriteringar och resurser. Max 2 poäng.

c) Fel svar i a) skulle kunna vara att man gör brainstorming eller man bara frågar sjukhuset hur de jobbar. En mängd svar skulle självklart kunna vara rätt. Detta är ett bra sätt att försäkra sig om att eleverna har koll på de tekniker som finns och hur dessa bör användas vid elicitering. Max 3 poäng för tre ”dåliga” tekniker.