Fråga:

Nämn och redogör för fem olika problem vid kravinsamling, elicitation. (10p)

Rättingsmall:

2 p / rätt svar dock max 10 p

De olika svarsalternativen följer nedan: