Uppgiften

 

a) När elicitering ska göras kan ett antal olika problem uppstå när man frågar en intressent ”Vad de behöver ?”. Ge exempel på fyra olika problem och beskriv dem med kortfattade exempel. (4p)

 

b) Det finns vidare ett flertal olika eliciteringstekniker att tillgå och dessa kan utnyttjas för att överkomma ovannämnda problem. Nämn en teknik till varje problem, beskriv den samt förklara hur den hjälper till att lösa problemet. (6p)

 

 

Rättning

 

a)

En intressent kan inte beskriva vilka uppgifter de utför eller hur de gör (0.5p) – t ex när en användare stänger ett program säger han/hon att de avslutar allt på ett säkert sätt. När de i själva verket bara ”dödar” programmet. (0.5p)

 

En intressent beskriver en lösning istället för att krav (0.5p) – t ex vill ett företag ha ett nytt ordersystem, när deras riktiga problem är en komplicerad orderhantering. (0.5p)

 

Olika intressenter ställer krav som ligger i konflikt med varann (0.5p) – te x tycker olika avdelningar på ett företag att just deras del av produkten är den viktigaste. (0.5p) 

 

En intressent kan vara motvillig för förändring (0.5p) – t ex kan följderna av att ett nytt system införs leda till att en del av arbetsstyrkan på ett företag blir redundant. (0.5p)

 

b)

Samma metod kan användas till att lösa mer än ett problem. Dock måste vara metod beskriva hur den löser problemet.

 

Observation (0.5p) – En användare observeras när han eller hon utför sina arbetsuppgifter och på så sätt får man fram vilka uppgifter de har och hur de utförs. (1p)

 

Task demo (0.5p) – En användare visar hur en uppgift utförs och på så sätt ser man problemet i det befintliga systemet. Härmed undviker man lösningen som föreslogs. (1p)

 

Goal-domain analysis (0.5p) – En metod som belyser nyckelfrågor som kan ställas i relation till olika intressenters personliga uppfattning om vad som är målet. (1p)

 

Focus group (0.5p) – En strukturerad brainstorming där befintliga problem och möjliga lösningar tas upp. Detta hjälper användaren att visualisera möjliga förändringar och dess potential. (1p)