Se Lau kap6.6 och Ka1 kap 3.3

Uppgift

Förklara de fem användbarhetskriterier som Lauesen eller Karlsson använder. Ge också ett exempel för varje kriterium på en produkt/ett projekt som behöver ha ett högt värde på just det kriteriet.

Lauesen:  Ease of Learning, Task Efficiency, Ease of remembering, Subjective satisfaction, Understandability.

Karlsson: Relevans, Effektivitet, Tillgänglighet, Lärbarhet, Attityd.

Bedömningsmall och facit

1 poäng för varje förklaring och ytterligare ett för varje exempel dvs. totalt 10p.

Om man bara har angett ett exempel eller en felaktig beskrivning får man inga poäng för det kriteriet.

Lauesen:

Ease of Learning

F: Ett mått på hur lätt det är för nya användare att lära sig att använda ett system. Måttet ska vara ett genomsnitt för de olika användargrupperna.

E: Alla system som utnyttjas av sporadiska användare. Exempelvis parkeringsautomater.

Task Efficiency

F: Ett mått på hur effektivt programmet stödjer en daglig användare i hans arbete.

E: Alla system som används dagligen av avancerade användare. Exempelvis ordbehandlare.

Ease of Remembering

F: Ett mått på hur lätt det är att komma ihåg enkla funktioner.

E: Alla system som utnyttjas periodiskt användare, men bara några gånger i månaden. Exempelvis videoapparater.

Subjective satisfaction

F: Ett mått på användarens inställning till eller känsla för systemet.

E: Alla system som är reklaminriktade. Exempelvis ett företags webbplatser.

Understandability

F: Ett mått på hur väl en genomsnittlig användare förstår vad systemet gör.

E: Alla system som måste hanteras snabbt och effektivt i krissituationer, vilket inkluderar alla funktioner man normalt inte använder. Exempelvis manöverpanelen i ett flygplan.

Karlsson:

Relevans

F: Ett mått på hur väl systemet stödjer användarna i deras uppgifter.

E: Marknadsdrivna system. Exempelvis operativsystem.

Effektivitet

Se Lauesen: Task Efficiency

Tillgänglighet

F: Ett mått på hur lätt användaren kan komma åt nödvändig information, ergonomi och layout är viktiga faktorer.

E: Alla system som används av användare som inte är så avancerade och kräver instruktioner och feedback. Exempelvis banken via Internet.

Lärbarhet

Se Lauesen: Ease of Learning

Attityd

Se Lauesen: Subjective satisfaction