Uppgiften

Usability problem är uppdelade i fyra kategorier beroende hur mycket problem de orsakar användaren, beskriv dem (4p).

För att hitta usability problem kan man göra ett usabilitytest, beskriv de olika roller man använder sig av i ett sådant test, samt vilka olika tillvägagångssätt finns det (5p)?

Om man inte har en färdig produkt kan man ändå utföra usabilitytest, hur då (1p)?

Rättning

Task failure (0,5p) – Användaren kan inte utföra tasken själv eller tror att han/hon har utfört den (0,5p).

Critical problem (0,5p) – Användaren tycker att programmet är besvärligt eller klumpigt (0,5p).

Medium problem (0,5p) – Användaren hittar lösningen efter många, tidskrävande försök (0,5p).

Minor problem (0,5p) - Användaren hittar lösningen efter några få försök (0,5p).

 

(0,5p) för varje: noterare (log keeper), användare (user), övervakare (facilitator), samt de två tillvägagångssätten endast övervaka (observ only) och tänk högt (think aloud) och (0,5) för att berätta vad var och en gör/står för ( t ex noteraren skriver ned vad användaren gör, deltar dock ej i någon interaktion med användaren.) 

 

(0,5) för att nämna modell (mockup), samt (0,5) för att nämna nåt om hur den används, t ex att övervakaren (facilitator) tar bort/lägger till “fönster” när användaren (user) “klickar” på dem.