Du har anställts på MojtsR’Us för att sköta deras hantering av kvalitetskrav. De är ett företag som inriktat sig på försäljning av godis via automater. Din anställning är på en ny division som ska inrikta sig på kontorsföretag. De tänker ställa ut automaterna kostnadsfritt men ta vinsten av försäljningen själva. Företaget kommer att köpa in automaterna från en leverantör, de funktionella kraven är redan klara och har blivit godkända av både MojtsR’Us och leverantören. Din uppgift är att definiera kvalitetskraven. Det finns tre aktörer att ta hänsyn till, tillverkaren, MojtsR’Us och slutanvändaren.

Tillverkaren kommer att konstruera och tillverka automaterna.

MojtsR’Us är ett expansivt företag som inom kort kommer att expandera till grannländerna runt Östersjön. Företaget kommer själva att sköta all påfyllning av varor samt tömning av pengar. De kommer även att ha en egen serviceavdelning som kommer att sköta alla elektriska och mekaniska reparationer medan tillverkaren kommer att sköta all mjukvaruservice.

Slutanvändaren är intresserad av att det ska finnas flera sorter att välja mellan.

 

Definiera minst 3 kvalitetskrav utifrån scenariet och kategorisera dem under följande rubriker:

 

Bedömningsmall

För att få full poäng skall man ha med minst 3 krav under varje kategori, med en tydlig förklaring varför man har med dem. Skriver man 1-8 krav får man respektive 1-8 poäng, med eventuellt avdrag för undermålig motivering. För nio korrekta krav med bra motivering får man 10 poäng.

 

Användbarhet (Usability)

Nyckelord

 

Säkerhet (Security)

 

Underhåll (Maintenance)

Lösningsförslag:

R1 Användbarhet:

            R1.1 Det skall gå snabbt och lätt att ändra inställda priser.
            -Detta görs regelbundet samt att företaget har många automater att fylla på.

 

R1.2 Användargränssnittet skall vara enkelt att förstå för en förstagångsanvändare.

-Detta för att alla skall kunna handla och därmed få en större vinst.

 

R1.3 Det skall gå snabbt att göra ett köp.

-Detta för att undvika köbildning vid raster och andra intensiva perioder.

 

R2 Säkerhet:

            R2.1 Det ska vara svårt att bryta sig in i automaten.

            -Detta för att MojtsR’Us inte vill förlora pengar på att automaterna blir uppbrutna.

 

            R2.2 Automaten skall klara av att hantera felaktiga inmatningar från kunden.

-Systemet ska vara stabilt, så att inte serviceenheten skall behöva åka ut vid varje felaktig inmatning.

           

R2.3 Det skall aldrig uppstå sådana fel att automaten börjar bete sig onaturligt.

-Systemet ska vara stabilt, så att inte automaten blir strömförande vid fel eller att den lämnar varor utan att ta betalt.

 

R3 Underhåll:

            R3.1 Det skall finnas en heltäckande dokumentation.

-Detta ty att serviceavdelningen skall sköta elektriskt och mekaniskt underhåll själva.

 

            R3.2 Det skall enkelt gå att uppdatera mjukvaran i automaten.

-Då tillverkaren ska kunna snabbt uppdatera mjukvara på många automater samtidigt, t ex vid byte av valuta.

 

R3.3 Automaten ska till största del bestå av standardkomponenter.

-Detta för att reparationer blir billigare, lättare och snabbare.