Fråga:

Vad används stilarna taskdescription, dataflödesdiagram samt technical interfaces till och vad är fördelarna med respektive stil? (7p)

Varför måste man prioritera och vad innebär 80-20 regeln? (3p)

Rättningsmall:

Godkända motiveringen till varför stilarna används (1p):

Fördelar för varje stil med 1 p / fördel dock max 2 p /stil:

Godkända fördelar taskdescription:

Godkända fördelar dataflödesdiagram:

Godkända fördelar technical interfaces:

Godkända skäl till prioritering med 1 p /skäl dock max 2 p:

Förklaring av 80-20 regeln 1p:

Det finns krav som har högt värde och låg kostnad och det finns krav som har lågt värde och hög kostnad. Målet med regeln är att få en vettig balans mellan dessa enligt: