Uppgiften

När man skall beskriva tasks finns tre saker man skall tänka på, beskriv dem (3p), samt för varje ge ett exempel på hur de inte ska se ut och varför de inte skall se ut så (6p).

Var är skillnaden mellan en task och en feature (1p)?

 

Rättning

Closure rule: varje task skall ha en avslutning, kännas meningsfullt för kunden. (1p)

”Lägg in kundens namn.” (1p) Dåligt eftersom det inte har någon avslutning, kan vara ett sub-task till ”Lägg till kund”. (1p)

 

Session rule: många små tasks med avslutning som utförs i samma arbetsområde skall läggas tillsammans under en task. (1p)

“Ändra vikt.”, “Ändra längd” (1p) är små tasks med avslutning men som borde ligga under t ex “Ändra kundprofil”. (1p)

 

Don’t program: ange ej i detalj hur tasken skall utföras t ex vilken sekvens eller hantering av specialfall. (1p)

“Lägg till kund, om kund redan finns system.exit!” (1p) säger för mycket om designnivå för hantering av specialfallet att kunden redan finns i systemet när han/hon skall läggas in. (1p)  

 

En task beskriver en händelse/händelseförlopp och en feature är en lösning på en eller flera tasks (1p).