En kund behöver hjälp med en påbyggnad till ett webbaserat affärssystem. Det som skall läggas till är en modul för orderhantering. Följande scenariobeskrivning finns tillgänglig.

 

Kunden loggar in med hjälp av sitt kundnummer och lösenord. Väljer de produkter han vill beställa och anger ett önskat leveransdatum. Uppgifterna skall sparas och efter det att ordern är skickad skall han få en orderbekräftelse där det framgår vad som beställts och om det enligt aktuellt lagersaldo går att leverera det efterfrågade datumet. Om det inte går att leverera produkterna det datumet kunden önskat skall det framgå vilken/vilka produkter det är som inte finns i lager och tidigast möjliga leveransdatum för denna/dessa.

 

Gör ett första utkast till en kravspecifikation för de funktionella kraven där du använder en eller flera stilar för att beskriva för kunden och utvecklarna hur detta bör fungera. Motivera varför du valt den/de stil/ar du tyckte var mest lämplig/a. Du behöver inte specificera datatyper och liknande.

 

Bedömning:

 

Ett korrekt kontextdiagram i kombination med händelse/funktionslista, egenskapsbeskrivningar, användargränssnittsprototyp eller aktivitetsbeskrivning ger full poäng. Även en kravspecifikation utan diagram kan ge full poäng med då måste beskrivningarna vara väldigt utförliga och lättförstådda så att de kan förstås av alla inblandade.

 

Nyckelbegrepp för motivering av kontextdiagram (context diagrams):

 

Nyckelbegrepp för motivering av händelse/funktionslista (event/function list):

 

Nyckelbegrepp för motivering av egenskapsbeskrivningar (feature requirements):

 

Nyckelbegrepp för motivering av användargränssnittsprototyp (screens and prototypes):

 

Nyckelbegrepp för motivering av uppgiftsbeskrivning (task descriptions):

 

Lösningsförslag:

Kontextdiagram

 

Händelse/funktionslista

R1: Systemet ska stödja följande händelser och funktioner:

R1.1        Kunden loggar in.

R1.2        Kunden beställer.

R1.3        Kunden loggar ut.

 

R2: Systemet ska hantera följande händelser och funktioner:

R2.1        Kontrollera login, användarnamn och lösenord.

R2.2        Spara beställning.

R2.3        Avstäm beställning mot lager och räkna ner saldo.

R2.4        Skicka orderbekräftelse.

 

Motivering: Jag har valt att använda kontextdiagram eftersom det ger en bra översikt för både kund och utvecklare och kunden kan lätt följa kommunikationsvägarna. Jag har även valt att skriva upp händelselistor för att lätt kunna se vilka funktioner som behöver implementeras.