Fråga:

Vad går projekttypen Anbud (tender) ut på och hur hänger den ihop med projekttyperna produktutveckling (product development) och generisk programvara (COTS) (3p)?

Förklara även skillnaderna mellan produktutveckling (product development) och generisk programvara (COTS) (3p).

Nämn även 4 andra projekttyper och vad som karakteriserar dessa (4p).

Rättningsmall:

Förklaring av Anbud (tender) mha offentlig upphandling där kunden, dvs den som begär in anbuden, ansvarar för specifikationen 1p.

Samband att Anbud (tender) i slutet kan övergå i både produktutveckling (product development) (1 p) och generisk programvara (COTS) (1 p).

3 signifikanta skillnader mellan produktutveckling (product development) och generisk programvara (COTS) 1 p / skillnad dock max 3 p.

produktutveckling (product development):

kund är marknadsavdelningen och leverantör (supplier) är IT-avdelningen.

generisk programvara (COTS):

kund är företaget och leverantör (supplier) är återförsäljaren.

1 p / projekttyp med tillhörande karakterisering dock max 4 p.