Tentamensproblem

Lauesen nämner i början av boken sex stycken olika delar som bör vara med i en kravspecifikation. Nämn fem av dessa och ge en kort förklaring till vad de innebär. (10)

Bedömningsmall:

0,5 poäng för varje del som är med upp till 2,5 poäng, markerade med fetstil. Poäng för förklaringarna finns definierade för varje del fördelade enligt de nyckelord som är uppräknade.

 

Datakrav:

 

Funktionella krav:

0,5 poäng för varje punkt dock max 1,5.

 

Kvalitetskrav/Icke-funktionella krav

 

Övriga leverabler/Övriga tjänster

 

Ansvarskrav

 

Hjälp till läsaren: