Healthy Eaters' Automatic Lipo Treatment Helper

Your guide to a healthier tomorrow


Bakgrund

I dagens samhälle är vikt och hälsa alltid en stor fråga. Aldrig tidigare har så stor del av befolkningen lidit av fetmarelaterade sjukdomar. Detta beror i stor del på lathet och okunskap hos medelsvensken. Vår produkt ämnar eliminera detta problem genom att automatisera ett nyttigt urval av kost för konsumenten. Därigenom skapa en hälsosammare kost.

Funktionalitet

Produkten skall ge förslag på måltider utifrån konsumentens hälsotillstånd främst BMI. Produkten skall motverka att konsumenten äter av kost som ej är föreslagen. Förslagen skall tas fram automatiskt vid givna tidpunkter. Produkten ska enkelt kunna mäta konsumentens hälsotillstånd med hjälp av vikt, längd, fettprocent samt blodtryck. Produkten skall även kunna kommunicera med en extern server som innehåller det senaste inom matteknik samt en receptdatabas. Vi har som vision att det är någon form av kylskåp med våg och längdmätningsanordning. Men vi ger er fria händer.

Vår roll

Vi är ett nystartat hungrigt men dock hälsosamt företag som ämnar göra Sverige till ett ledande land inom folkhälsa. Vi består av 6 drivna matintressenter som vill marknadsföra denna produkt men saknar kunskap inom utvecklingsprocessen. Vi önskar att ni tar fram denna produkt åt oss inom loppet av 7 veckor, ej tidigare dock.

Vi består av
Jonas Andersson d04jan
Rikard Gustafsson d04rg
Nezdet Arif d04na
Daniel Jovic d00djo
Michael Persson d04mpe
André 'Tistel' Nilsson d97ani