Project Mission: MedMate 2008Q

Bakgrund

På vårdhem och inom hemtjänst är en återkommande syssla för vårdpersonal att dela ut medicin till vårdtagare. Detta ställer hårda krav på personalen som under vissa tidpunkter på morgon, middag och kväll under tidspress måste dela ut medicin till ett flertal vårdtagare. Dessa vårdtagare kan ha varierande anledningar, såsom synproblem eller osäkerhet, till varför mänskligt stöd behövs för utdelning av mediciner.

Vi tror att det finns en marknad för en produkt som agerar som ett tredje alternativ istället för att vårdtagaren hanterar medicinen själv eller att vårdtagaren får förlita sig på hjälp från vårdpersonal. En medicindispenser som kan stödja vårdtagaren så att denna tar rätt tabletter vid rätt tidpunkter och som larmar stödpersonal, familj och/eller vårdtagaren själv om detta inte sker.

Vår roll

Vi är ett företag som inriktar oss på att utveckla produkter för medicinska ändamål. I denna bransch är det hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet. För närvarande är inte tillräcklig kompetens inom kravhantering tillgänglig internt för att vi ska kunna realisera vår senaste produktidé. Därför anlitas en underleverantör för att ta fram en heltäckande kravspecifikation.

Produktbeskrivning

  • Fokus på att användbarhet, tillförlitlighet.
  • Ska användas av sjuka, gamla, glömska, dåligt seende människor med dålig rörlighet.
  • Underhålls av vårdpersonal.
  • Ska hantera olika typer av medicin.
  • Förvaring av medicin ska ske på lagstadgat sätt.
  • Ska sammanfatta vilka mediciner som tas/ska tas/har tagits.
  • Ska kunna meddela anhöriga/hemtjänst/larmtjänst om medicinen inte tas.

Projektmedlemmar

David Göransson d04dg@student.lth.se
Michael Hansson d03mh@student.lth.se
Alexander Jakobsen d04aj@student.lth.se
Andrew Jönsson d04ajs@student.lth.se
Martin Trullsson d04mt@student.lth.se
Marcus Williamsson d04mw@student.lth.se