Mobiltelefon för utvecklingsländer

Grupp G

Bakgrund

Vår marknadsavdelning har kommit fram till att det finns en stor och expansiv marknad i u-länder för mobiltelefoner. Dessa länder kännetecknas av en infrastruktur i utvecklingstadiet samt bristande tillgång till elektricitet. Många u-länder planerar redan att inför mobilnät istället för ett fast telefonnät i landet bland annat på grund av geografiska hinder så som stora avstånd och oländig terräng.

Ert uppdrag

Er uppgift är att framställa dokumentationen av kravhanteringen för det här projektet till vår vidareutveckling. Ni skall ta fram och behandla krav för både hårdvaran och mjukvaran.

Projektbeskrivning

Produkten är tänkt att användas av personer med relativt liten eller obefintlig erfarenhet av elektroniska produkter. De potentiella kunderna för den här typen av mobiltelefoner kommer troligtvis inte prioritera tekniska finesser och enbart uppgradera till en ny enhet med flera års mellanrum. Produkten kan behöva fungera under olika svåra förhållanden så som torka, regn och starkt solljus samt under en längre tid. Den skall vara strömsnål och klara av att laddas utan tillgång till ett fast elnät. Den skall dessutom kunna fabrikkonfigureras till olika länders befintliga och/eller kommande nät. Då de potentiella kundernas beräknade köpkraft kan vara varierad ska produkten riktas mot den undre kategorin och kunna erbjudas till ett lågt pris.