Project mission: CaTPro, Car Theft Protection

Bakgrund

I vårt samhälle sker fler och fler stölder av och ur bilar. Fler och fler bilägare finner sin bil med krossade rutor och med andra spår av skadegörelse och inbrott. Förekomsten av GPS-navigatorer, mobiltelefoner och annan dyrbar teknisk utrustning ökar mer och mer, vilket gör bilen till ett vanligt föremål för stölder.

Företaget och er roll

Vi är ett företag som satsar på att tillverka och sälja ett larm och övervakningssystem för bilar, kallat CaTPro, till biltillverkare. För att säkerställa att produkten blir av god kvalitet vill vi att kravhanteringen ska utföras av en kompetent projektgrupp och vi ser fram emot anbud på detta.

Produkten

För att minska risken att bilen blir utsatt för ett angrepp så vill vi utveckla en produkt som syftar till att avskräcka från inbrott och skadegörelse samt till att underlätta att få tag i den skyldige om ett inbrott ändå skulle inträffa.

Systemet ska känna av om bilen flyttas ur sin position eller om en ruta blir krossad. Kameror ska placeras så att de kan filma inuti och utanför bilen för att fånga en eventuell förövare på bild. För att kunna kommunicera med t ex ett vaktbolag ska systemet ha kontakt med ett mobilt nätverk med god täckning. Detta för att kunna skicka aktuell position för bilen vid stöld av fordonet och för att kunna skicka en bild av förövaren vid skadegörelse eller inbrott. Även traditionella ljud- och ljussignaler vid larm ska finnas.

Föraren ska aktivera/avaktivera CaTPro med en fjärrkontroll av vanlig ”nyckelstorlek”. En funktion ska kopplas till fjärrkontrollen som ger en varning till ägaren om ett angrepp på bilen sker. Med ett tryck på fjärrkontrollen ska ägaren då kunna aktivera ett nödstopp, som gör att motorn stannar. För att inte skapa onödig trafikfara ska bilen inte stanna direkt, utan t ex gå att köra en viss tid till eller gå att köra tills motorn stängs och sedan inte gå att starta igen.


Grupp C:

Krisztina Barta


Jonas Carlqvist


Wendy Cordova


Klas Nilsson


Mattias Sjölin