Mobile Health Assistant 3000 Deluxe

Project Mission


Bakgrund

I dagens datoriserade samhälle, där mycket sköts per automatik, rör folk sig mindre. Stressiga arbetsuppgifter och oregelbundna dagar, gör att många nedprioriterar kroppens behov. För att råda bot på detta, kan man tänka sig en mobiltelefon med applikationer och hårdvara för att påminna om dessa uppgifter.

Funktionalitet

Det skulle vara en bra idé att kunna få allmänna tips och levnadsråd utifrån fysiska mätdata. Men mätdata kan även komma ifrån inmatad data, såsom en kalender med händelser. Telefonen skulle då ta hänsyn till dagens aktiviteter för att planera kost, sovtider etc. Telefonen ska kunna ge en lättare analys av hälsotillståndet.

De uppgifter telefonen önskas kunna hantera är:

Vår roll

Som svenskt, innovationsbenäget hälsoföretag, har vi djup kunskap om hur man mäter fysiska data, samt hur man går tillväga för att värdera dessa. Vår personal består av certifierade läkare, sjukgymnaster och hälsoexperter. Vi kan ge feedback på frågor om denna domän.

Er roll

Vi har många kunder, och vi känner ett behov av att kunna erbjuda dem en produkt med ovanstående beskrivning. Att bygga in funktionaliteten i just en mobiltelefon beror på att erfarenheten säger oss att fler personer tar med sig sin mobiltelefon än en fristående enhet. Vi saknar kunskapen om hur man tillverkar bra och användarvänliga mobiltelefoner. Vi söker därför ett partnerföretag som kan hantera denna krävande aspekt åt oss.


Grupp B


Aulin, Johan
d03jau@student.lth.se
0709-105067
Gudiol, Jacob
c02jgu@student.lth.se
0707-982516
Hallberg, Nils
c02nh@efd.lth.se
046-150553
Jonsson, Niklas
c02nj@efd.lth.se
0708-747735
Olofsson, Peter
c02po@student.lth.se
0709-627811