Arbetssamordnare inom vården.

Gruppmedlemmar: Johanna Byrlind (c02jby), Kajsa Karlsson (c02kk), Erik Rydeman (d02er), Mikael Thyman (d02mt) samt Lisa Winge (c02lw).

Bakgrund till produkten: Som det är i vården idag arbetar förutom den vanliga omsorgspersonalen även undersköterskor med administrativa uppgifter. Deras uppgifter kan bestå av byte av arbetspass och ansökan om semester för andra, men även att tillsätta vikarier vid både långtidssjukskrivning och kortare sjukfrånvaro. Ofta blir det samma vikarier som ständigt arbetar, ofta mer än 40 h/vecka. Olika vårdboenden har olika mycket personal, men i samtliga fall är de administrativa sjuksköterskornas löner en stor utgift för den redan ansträngda ekonomin. Vår idé är att skapa en digital samordnare för vårdanställda inom kommun och landsting. Tanken är att många administrativa uppgifter kan klaras av vård- och omsorgspersonalen själva, utan inblandning av administrativa sjuksköterskor. Många vill dessutom känna att de har mer kontroll över sin arbetssituation och t.ex. sköta sin semester och annan ledighet själva. Även vikarier kommer att påverkas positivt av den digitala samordnaren. De kan nu själva gå in på nätet och boka de tider som finns upplagda, istället för att vänta på att bli uppringda av samordnaren. Produkten är alltså ett samordningsverktyg.

Vi har antagit rollen som Produktägare, där vi ska utveckla och sälja produkten på en öppen marknad, närmare bestämt till kommuner och landsting.