next up previous
Next: About this document

Problem A: Kaninkanon

Jordbruksforskningsprojektet Pizza Terra har problem. En speciell art av kaniner som rymt från det genetiska laboratoriet strax intill har tagit sig in på experimentåkern och skadar forskningen genom att stjäla nötter och mandariner.

Kaninerna är i det närmaste omöjliga att fånga eftersom de har grävt ett komplicerat tunnelsystem under åkern, och vid minsta tecken på fara sticker de ner i ett hål. Dock gillar de inte att fly under jorden i onödan, i synnerhet verkar det som om de tycker illa om att passera förgreningar i systemet. Därför kommer de alltid upp till ytan ur ett annat hål efter att ha passerat minsta möjliga antal förgreningar. Tunnelsystemet är så beskaffat att detta alltid unikt bestämmer hålet att komma upp ur.

För att utrota kaninerna installerar man en kanon med tillhörande optisk detektor som registrerar vilket hål en kanin springer ner i. Därefter kan kanonen riktas mot hålet där kaninen snart kommer att dyka upp, och ge eld så snart den visar sig.

Skriv ett program som kan användas för att styra kanonen. Givet specifikation av tunnelsystem och hål där en kanin springer ner ska programmet mata ut vilket hål kaninen kommer upp ur.

Indata

Första raden innehåller antalet förgreningar, n, i tunnelsystemet - ett tal i området 4 till 1000.

De följande n raderna specificerar förgreningarna i ordning, från 1 till n. Varje rad har följande delar skilda åt av blanksteg:

  1. 1 eller 0, där 1 betyder att förgreningen har kontakt med ytan genom ett hål, 0 att den inte har det.
  2. Numren på de förgreningar som ligger intill denna (minst tre, högst tio).
  3. -1 för att avsluta listan av intilliggande förgreningar.

Därefter följer en rad med nummer på hål som kaniner springer ner i. Numren motsvarar numren på förgreningarna. Endast tal som motsvarar en förgrening som har kontakt med ytan kan alltså förekomma. Också denna rad avslutas med -1.

Utdata

Utdata ska vara en rad med numren på hålen där kaninerna dyker upp, motsvarande begynnelsehålen i indata.

Indataexempel

9
0 2 3 6 -1
1 3 1 5 4 -1
0 9 1 2 7 -1
0 6 5 2 -1
1 2 7 4 6 -1
0 4 5 7 8 1 -1
0 9 3 5 6 8 -1
1 7 9 6 -1
0 3 7 8 -1
5 8 8 -1

Utdataexempel

2 5 5
next up previous
Next: About this document

Jesper Larsson
Sun Sep 28 17:29:17 MET DST 1997