Programmerings-SM 2001

Bilder från tävlingen i Lund.